مهر ماه 95
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مهر ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در مهر ماه 1395 تعداد 105.740.486 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 232.053.375.410 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 300 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 95  میلیارد ریال معامله در مهر ماه توانست 41 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه سهام شرکت زامیاد بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 14 میلیارد ریال معامله در مهر ماه، 5/6 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 105 کد معاملاتی جدید نیز در مهر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 1641 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 78091 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد افزایش به رقم  824 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 28 مهر
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 28/07/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 28/07/1395 تعداد 26.771.487 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 74.417.673.047 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 190 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت آسان پرداخت پرشین با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 41 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 436 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78091 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  824 واحد رسید.

 
چهارنشبه 28 مهر
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه   مورخه 28/07/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهار شنبه مورخه 28/07/1395 تعداد 3.349.280 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.240.951.031 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 77 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت لاوان با 5/37 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 225 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 210 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 20 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 242 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78091 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد کاهش ، به رقم  824 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 27 مهر
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 27/07/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 27/07/1395 تعداد 5.871.345 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.345.556.666 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 60 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 220 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 207 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 142 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77849 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 4 واحد افزایش ، به رقم  827 واحد رسید.

 
دوشنبه 26 مهر
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 26/07/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 26/07/1395 تعداد 6.357.873 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.804.208.837 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/84 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 81 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آسان پرداخت پرشین با 37 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 227 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 138 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77707 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش ، به رقم  823 واحد رسید.

 
یکشنبه 25 مهر
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 25/07/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 25/07/1395 تعداد 6.013.990 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.494.055.684 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 78 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 62 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 197 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 306 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 14 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 317 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77569 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد کاهش ، به رقم  822 واحد رسید.

 
شنبه 24 مهر
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 24/07/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 24/07/1395 تعداد 5.178.999 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.532.900.829 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 19 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 74 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 186 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 234 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 231 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77886 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد افزایش ، به رقم  825 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 19 مهر
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 19/07/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 19/07/1395 تعداد 12.474.572 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.751.948.186 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 137 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 12 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 472 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 77655 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 12 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  823 واحد رسید.

 
← صفحه بعد