تیر ماه 95
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات تیر ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در تیر ماه 1395 تعداد 99.973.842 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 232.893.223.379 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 313 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش( تالار اختصاصی ) با بیش از 73  میلیارد ریال معامله در تیر ماه توانست 31 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 37 میلیارد ریال معامله در تیر ماه، 16 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 89 کد معاملاتی جدید نیز در تیر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 1899 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 74514 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 30 واحد افزایش به رقم  787 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 30 تیر
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 30/04/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 30/04/1395 تعداد 22.597.367 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 49.003.096.111 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 160 شرکت را معامله کردند که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 45 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته  24 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 751 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74514 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 20 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  787 واحد رسید.

 


 
چهارنشبه 30 تیر
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 30/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 30/04/1395 تعداد 2.510.485 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.973.721.782 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 276 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 198 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 200 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74514 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 7 واحد افزایش،  به رقم  787 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 29 تیر
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 29/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 29/04/1395 تعداد 4.502.920 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.333.387.027 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 23 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 59 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 53 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 226 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 161 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 116 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74313 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد افزایش،  به رقم  780 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 28 تیر
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 28/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 28/04/1395 تعداد 2.391.638 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.908.533.946 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 51 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 36 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 179 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 211 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 2 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74196 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش،  به رقم  771 واحد رسید.

 
یکشنبه 27 تیر
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 27/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 27/04/1395 تعداد 3.855.780 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.461.832.259 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 36 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 38 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 219 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 163 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 326 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74194 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد افزایش،  به رقم  772 واحد رسید.

 


 
شنبه 26 تیر
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 26/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 26/04/1395 تعداد 2.801.061 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.325.621.097 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 5/23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 176 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 180 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 104 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73868 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد افزایش،  به رقم  770 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 23 تیر
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 23/04/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 23/04/1395 تعداد 21.751.678 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 50.163.570.728 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 170 شرکت را معامله کردند که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته  16 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 286 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73763 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 16 واحد کاهش نسبت به هفته قبل ، به رقم  767 واحد رسید.

 
← صفحه بعد