هفته منتهی به 14 بهمن
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 14/11/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 14/11/1394 تعداد 120.424.327 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 244.209.125.127 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 250 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بانک تجارت با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 34 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2673 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73684 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 14 بهمن
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 14/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 14/11/1394 تعداد 24.951.204 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 44.225.631.287 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 140 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 198 شرکت با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 41 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73684 واحد رسید.

 
سه شنبه 13 بهمن
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 13/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 13/11/1394 تعداد 17.876.747 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 36.926.223.705 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 132 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک دی با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 269 شرکت با افزایش قیمت و 129 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 812 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73725 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 12 بهمن
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 12/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 12/11/1394 تعداد 28.093.720 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 49.679.431.580 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 135 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 328 شرکت با افزایش قیمت و 76 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1793 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72912 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 11 بهمن
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 11/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 11/11/1394 تعداد 17.592.249 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 33.403.626.171 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 96 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 122 شرکت با افزایش قیمت و 225 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 275 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71118 واحد رسید.

 


 
شنبه 10 بهمن
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 10/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 10/11/1394 تعداد 31.910.407 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 79.974.212.384 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 108 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 199 شرکت با افزایش قیمت و 192 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 382 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71393 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 7 بهمن
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 07/11/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 07/11/1394 تعداد 132.210.359 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 267.352.508.860 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر میباشد در مقایسه با هفته گذشته 48 درصد حجم معاملات و 5/73 درصد ارزش معاملات رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 245 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت گروه مپنا با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 37 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 4449 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71011 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 7 بهمن
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 07/11/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 07/11/1394 تعداد 30.665.626 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 60.544.668.091 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 119 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 193 شرکت با افزایش قیمت و 192 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 11 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71011 واحد رسید

 
← صفحه بعد