هفته منتهی به 21 آبان
ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 21/08/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 21/08/1393 تعداد 29.671.201 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 80.604.903.101 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 201 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت بانک ملت با 4 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 46 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 423 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76589 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 21 آبان
ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 21/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 21/08/1393 تعداد 7.085.459 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.794.993.940 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی تالار اختصاصی  شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت با افزایش قیمت و 168 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 118 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 76589 واحد رسید.

 
سه شنبه 20 آبان
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 20/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 20/08/1393 تعداد 4.482.631 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.061.125.661 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع جوشکاب یزد با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 188 شرکت با افزایش قیمت و 173 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 147 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76708 واحد رسید.

 
دوشنبه 19 آبان
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 19/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 19/08/1393 تعداد 5.444.919 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.756.577.944 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 74 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 186 شرکت با افزایش قیمت و 201 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 7 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76560 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 18 آبان
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 18/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 18/08/1393 تعداد 5.211.183 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.001.851.032 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 178 شرکت با افزایش قیمت و 183 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 253 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76553 واحد رسید.

 
شنبه 17 آبان
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 17/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 17/08/1393 تعداد 7.447.009 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.990.354.524 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 93 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تامین ماسه ریخته گری با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 204 شرکت با افزایش قیمت و 175 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 253 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76420 واحد رسید

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 21 آبان 1393
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 21/08/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 21/08/1393 تعداد 29.671.201 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 80.604.903.101 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 201 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت بانک ملت با 4 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 46 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 423 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76589 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 21 آبان 1393
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 21/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 21/08/1393 تعداد 7.085.459 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.794.993.940 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی تالار اختصاصی  شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت با افزایش قیمت و 168 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 118 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 76589 واحد رسید.

 

 


 
← صفحه بعد