دوشنبه 20 دی
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 20/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 20/10/1395 تعداد 1.918.990 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.009.369.466 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 36 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام اسناد خزانه اسلامی(اخزا 8) با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 154 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 259 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 223 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78609 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  826 واحد رسید.

 
یکشنبه 19 دی
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 19/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 19/10/1395 تعداد 2.351.437 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.799.931.243 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی فجر با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 174 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 253 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78833 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  835 واحد رسید.

 
شنبه 18 دی
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 18/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 18/10/1395 تعداد 7.833.981 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.957.967.896 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 12 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 54 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با 5/45 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 145 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 289 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 163 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78826 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  837 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 15 دی
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 15/10/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 15/10/1395 تعداد 10.643.718 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.144.165.968 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 137 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت سایپا با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 24 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 700 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78990 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 26 واحد کاهش نسبت به هفته قبل ، به رقم  845 واحد رسید.

 
چهارشنبه 15 دی
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 15/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 15/10/1395 تعداد 1.306.369 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.186.248.371 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 42 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران ارقام با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 210 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78990 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 6 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  845 واحد رسید.

 
سه شنبه 14 دی
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 14/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 14/10/1395 تعداد 2.769.583 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.849.416.103 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 174 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 257 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78983 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  851 واحد رسید.

 
دوشنبه 13 دی
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 13/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/10/1395 تعداد 3.389.339 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.128.467.358 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای آگاه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 197 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 222 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 72 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78968 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل ، به رقم  852 واحد رسید.

 
یکشنبه 12 دی
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 12/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/10/1395 تعداد 2.144.219 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.895.647.211 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 39 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نورد لوله اهواز با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 116 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 300 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 590 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78896 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 15 واحد کاهش ، به رقم  852 واحد رسید.

 
← صفحه بعد