هفته منتهی به 12 آذر
ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 12/09/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 12/09/1393 تعداد 33.418.151 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 81.653.287.348 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 187 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 18 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام سرمایه گذاری مسکن زاینده رود  با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 53 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2216 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71860 واحد رسید

 
چهارشنبه 12 آذر
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 12/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 12/09/1393 تعداد 7.066.145 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.377.872.182 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 141 شرکت با افزایش قیمت و 217 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 398 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71860 واحد رسید.

 
سه شنبه 11 آذر
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 11/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 11/09/1393 تعداد 3.590.145 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.670.025.892 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 183 شرکت با افزایش قیمت و 170 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 137 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72258 واحد رسید.

 
دوشنبه 10 آذر
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 10/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 10/09/1393 تعداد 5.529.091 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.757.617.809 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 103 شرکت با افزایش قیمت و 260 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 68 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 72120 واحد رسید.

 
یکشنبه 9 آذر
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 09/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 09/09/1393 تعداد 3.743.832 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.487.013.204 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 20 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 67 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت قاسم ایران با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 42 شرکت با افزایش قیمت و 304 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1055 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 72189 واحد رسید.

 
شنبه 8 آذر
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 08/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 08/09/1393 تعداد 13.488.938 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 33.360.758.261 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 107 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 143 شرکت با افزایش قیمت و 213 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 830 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73245 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 5 آذر
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 05/09/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 05/09/1393 تعداد 36.789.741سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 94.562.887.652ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 207 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت تراکتورسازی ایران  با 6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 57 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1172 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74076 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 5 آذر
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه  مورخه 05/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 05/09/1393 تعداد 10.133.987سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.969.455.175ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 122 شرکت با افزایش قیمت و 221 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 664 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74076 واحد رسید.

 
← صفحه بعد