هفته منتهی به 4 شهریور
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 04/06/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 04/06/1394 تعداد 11.078.937 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.794.370.825 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 118 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت تهران با 5/7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 5 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1012 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64206 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 4 شهریور
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 04/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 04/06/1394 تعداد 1.725.704 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.029.437.694 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 45 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت محورسازان ایران خودرو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 152 شرکت با افزایش قیمت و 153 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 39 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64206 واحد رسید.

 
سه شنبه 3 شهریور
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 03/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 03/06/1394 تعداد 2.991.995 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.503.032.710 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 58 شرکت با افزایش قیمت و 251 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  454 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64197 واحد رسید.

 
دوشنبه 2 شهریور
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 02/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 02/06/1394 تعداد 1.376.269 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.437.662.860 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز حق تقدم شرکت پالایش نفت تهران با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 102 شرکت با افزایش قیمت و 234 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  229 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64651 واحد رسید.

 
یکشنبه یک شهریور
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 01/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 01/06/1394 تعداد 2.197.876 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.381.874.345 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع آذرآب با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 268 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  343 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64881 واحد رسید.

 
مرداد ماه 94
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مرداد  ماه 1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • مرداد ماه 1394 تعداد 72.623.235 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 126.054.708.995 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 237 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 20  میلیارد ریال معامله در مرداد ماه توانست 16 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 9 میلیارد ریال معامله در مرداد ماه، 5/16 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 64 کد معاملاتی جدید نیز در مرداد ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 2418 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 65225 واحد رسید .

 
شنبه 31 مرداد
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 31/05/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 31/05/1394 تعداد 2.787.093 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.442.363.216 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تهران با 5/21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 140 شرکت با افزایش قیمت و 197 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  65225 واحد رسید

 
هفته منتهی به 28 مرداد
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 28/05/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 28/05/1394 تعداد 10.080.343 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.351.731.871 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 120 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت پارس خودرو با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 485 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 65218 واحد رسید. 

 
← صفحه بعد