گزارش معاملات هفته منتهی به 27/12/1393
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 27/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 27/12/1393 تعداد 32.412.216 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 48.058.323.767 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 161 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/15 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت بانک صادرات با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1539 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 62531 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 27/12/1393
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 27/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 27/12/1393 تعداد 5.325.828 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.081.398.528 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 71 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  310 شرکت با افزایش قیمت و 97  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 83 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 999 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  62531 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 26/12/1393
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 26/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 26/12/1393 تعداد 3.798.834 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.244.530.193 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک سینا با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  134 شرکت با افزایش قیمت و 250  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 81 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 3589 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61532 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 25/12/1393
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 25/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 25/12/1393 تعداد 11.244.204 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.386.946.830 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادارات با 38 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  171 شرکت با افزایش قیمت و 209  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 104 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 142 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  65122 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 24/12/1393
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 24/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 24/12/1393 تعداد 7.658.539 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.352.202.598 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/74 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 68 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  219 شرکت با افزایش قیمت و 179  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 77 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 370 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64980 واحد رسید.

 

 


 
 
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 19/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 19/12/1393 تعداد 3.114.574 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.398.718.249 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا دیزل با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 73 شرکت با افزایش قیمت و 245 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63853 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 13/12/1393
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 13/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 13/12/1393 تعداد 16.857.245 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 37.629.620.028 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 143 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 37 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64014 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 16/12/1393
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 16/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 16/12/1393 تعداد 2.544.041 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.836.301.229 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6  کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه 1 با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 116 شرکت با افزایش قیمت و 199 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 39 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63911 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد