گزارش معاملات هفته منتهی به 29 مرداد 1393
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 29/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 29/05/1393 تعداد 14.099.087 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 37.596.306.582 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 191 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه  با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 31 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 458 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73905 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه 29 مرداد 1393
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 29/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 29/05/1393 تعداد 2.040.939 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.125.212.785 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آبسال با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 186 شرکت با افزایش قیمت و 203 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73905 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 28 مرداد
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 28/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 28/05/1393 تعداد 3.411.801 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.568.791.940 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 70 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 12 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی آبادان با 28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 165 شرکت با افزایش قیمت و 215 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 4 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73902 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 27 مرداد
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 27/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 27/05/1393 تعداد 2.700.910 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.401.681.148 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 44 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شیشه و گاز با 5/25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 206 شرکت با افزایش قیمت و 171 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 45 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73906 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 26 مرداد
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 26/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 26/05/1393 تعداد 3.672.772 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.957.352.503 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 94 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 107 شرکت با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 98 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73952 واحد رسید.

 
شنبه 25 مرداد
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 25/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 25/05/1393 تعداد 2.272.665 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.543.268.206 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 134 شرکت با افزایش قیمت و 210 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 312 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74051 واحد رسید.

 


 
هفته منتهی به 22 مرداد
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 22/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 22/05/1393 تعداد 18.235.137 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 47.922.773.574 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 185 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 18 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 250 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74363 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 22 مرداد
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 22/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 22/05/1393 تعداد 4.606.902 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.375.572.492 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آبسال با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 182 شرکت با افزایش قیمت و 165 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 92 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74363 واحد رسید.

 
← صفحه بعد