شنبه 7 آذر
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 07/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 07/09/1394 تعداد 2.916.762 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.763.659.369 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/38 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع آذرآب با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 128 شرکت با افزایش قیمت و 277 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 47 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 99 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62635 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 4 آذر
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 04/09/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 04/09/1394 تعداد 15.221.767 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 33.434.287.683 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 145 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت گروه مپنا با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 18 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 137 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 62734 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 4 آذر
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 04/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 04/09/1394 تعداد 2.566.048 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.121.867.458 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 169 شرکت با افزایش قیمت و 233 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 64 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 13 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62734 واحد رسید.

 
سه شنبه 3 آذر
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 03/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 03/09/1394 تعداد 1.793.841 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.944.922.440 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای نواندیشان بازار سرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/15 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پلی اکریل با 5/33 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 160 شرکت با افزایش قیمت و 243 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 74 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62720 واحد رسید.

 
دوشنبه 2 آذر
ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 02/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 02/09/1394 تعداد 1.453.760 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.423.710.745 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 159 شرکت با افزایش قیمت و 304 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 63 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 128 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62795 واحد رسید.

 
یکشنبه 1 آذر
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه  مورخه 01/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 01/09/1394 تعداد 4.119.846 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.144.444.646 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت با افزایش قیمت و 260 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 34 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62923 واحد رسید.

 
رشد 26 درصدی ارزش معاملات بورس ارومیه در آبان ماه
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات آبان  ماه 1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • آبان ماه 1394 تعداد 56.678.777 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 118.761.778.420 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات تالار ارومیه در مقایسه با ماه قبل با رشد 26 درصدی همراه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 248 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی با بیش از 27  میلیارد ریال معامله در آبان ماه توانست 23 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک ملت بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 9 میلیارد ریال معامله در آبان ماه، 5/7درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 53 کد معاملاتی جدید نیز در آبان ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 286 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 62889 واحد رسید .

 


 
شنبه 30 آبان
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه  مورخه 30/08/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 30/08/1394 تعداد 5.288.272 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.799.342.394 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 37 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 199 شرکت با افزایش قیمت و 198 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 47 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 17 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62889 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد