یکشنبه 9 شهریور
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 09/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 09/06/1393 تعداد 1.267.134 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.621.504.266 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 67 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 18 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 158 شرکت با افزایش قیمت و 220 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 39 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 163 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 72778 واحد رسید.

 
شنبه 8 شهریور
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 08/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 08/06/1393 تعداد 2.156.975 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.602.687.053 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 97 شرکت با افزایش قیمت و 291 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 370 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 72941 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به پنجم شهریور 1393
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 05/06/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 05/06/1393 تعداد 8.290.924 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.175.658.113 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 173 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت گروه مپنا با 5/5 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 20 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 593 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73312 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه پنجم شهریور 1393
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 05/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 05/06/1393 تعداد 1.806.550 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.335.166.353 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 196 شرکت با افزایش قیمت و 187 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 39 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 228 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73312 واحد رسید.

 
یکشنبه 2 شهریور
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 02/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 02/06/1393 تعداد 1.455.921 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.453.941.562 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 137 شرکت با افزایش قیمت و 279 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 338 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73529 واحد رسید.

 
شنبه 1 شهریور
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 01/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 01/06/1393 تعداد 1.312.494 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.243.376.618 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 233 شرکت با افزایش قیمت و 183 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 37 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73868 واحد رسید.

 
گزارش معاملات مرداد ماه
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مرداد  ماه 1393          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در مرداد ماه 1393 تعداد 71.346.885 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 181.747.081.584ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 295 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام با بیش از 52 میلیارد ریال معامله در مرداد  ماه توانست 29 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 12 میلیارد ریال معامله در مرداد ماه، 7 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 97 کد معاملاتی جدید نیز در مرداد ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 621 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 73905 واحد رسید .

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 29 مرداد 1393
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 29/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 29/05/1393 تعداد 14.099.087 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 37.596.306.582 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 191 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه  با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 31 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 458 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73905 واحد رسید. 

 
← صفحه بعد