سال 1395
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات سال 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در سال 1395 تعداد 1.275.804.382 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 2.920.823.482.493 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 6/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این سال در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 571 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 730  میلیارد ریال معامله در سال 1395 توانست 25 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در سال 1395 سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 257 میلیارد ریال معامله در سال 1395، 9 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 1437 کد معاملاتی جدید نیز در سال 1395 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید که نسبت به سال قبل با رشد 30 درصدی همراه بود. در ضمن شاخص کل بازار با 2989 واحد کاهش در مقایسه با پایان سال 1394 به 77230 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 70 واحد افزایش نسبت به سال 1394 به رقم  875 واحد رسید.

 
شش ماهه دوم 95
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات شش ماهه دوم  1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در شش ماهه دوم سال 1395 تعداد 443.227.749 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 1.013.502.636.015 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این شش ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، خرید و فروش شرکتهای بورسی و فرابورسی را انجام داده اند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 355  میلیارد ریال معامله در شش ماهه دوم سال  توانست 35 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 38 میلیارد ریال معامله درشش ماهه دوم سال ، 4 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 746 کد معاملاتی جدید نیز در شش ماهه دوم سال 95 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید که نسبت به شش ماهه اول سال با رشد 7 درصدی همراه بود. در ضمن شاخص کل بازار با 780 واحد افزایش در مقایسه با شش ماهه دوم سال  به 77230 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 59 واحد افزایش به رقم  875 واحد رسید.

 
سه ماهه چهارم 95
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات سه ماهه چهارم  1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در سه ماهه چهارم سال 1395 تعداد 169.467.587 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 366.056.961.642ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 41 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این سه ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی  انجام داده اند که نمایندگی شرکت بانک کشاورزی با بیش از 150 میلیارد ریال معامله در سه ماهه چهارم سال  توانست 41 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 62 میلیارد ریال معامله در سه ماهه چهارم سال ، 17 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 357 کد معاملاتی جدید نیز در سه ماهه چهارم سال 95 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 2892 واحد کاهش در مقایسه با پایان مهر به 77230 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 7 واحد افزایش به رقم  875 واحد رسید.

 
اسفند 95
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات اسفند ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در اسفند ماه 1395 تعداد 41.109.331 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 116.530.414.930 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 38 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 288 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 42  میلیارد ریال معامله در اسفند ماه توانست 5/36 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه اسناد خزانه اسلامی 960703 بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 23 میلیارد ریال معامله در اسفند ماه، 20 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 60 کد معاملاتی جدید نیز در اسفند ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 369 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 77230 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 23 واحد افزایش به رقم  875 واحد رسید.

 
شنبه 28 اسفند
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 28/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 28/12/1395 تعداد 1.037.536 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.683.803.425 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 • امروز در بورس آذربایجان غربی 7 کارگزار از 7 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 27 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/55 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 0 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 0 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 0 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 493 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77230  واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 4 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  875 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 25 اسفند
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 25/12/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 25/12/1395 تعداد 9.910.843 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.330.958.131 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 32 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 143 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته اسناد خزانه اسلامی 960703 با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 9 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 452 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76737 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 6 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  871 واحد رسید.

 
چهارشنبه 25 اسفند
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 25/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 25/12/1395 تعداد 1.124.369 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.913.471.060 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 • امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 10 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 34 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ریل پرداز سیر با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 215 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 179 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 98 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76737  واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 5 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  871 واحد رسید.

 
سه شنبه 24 اسفند
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 24/12/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 24/12/1395 تعداد 3.647.372 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.935.643.712 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/42 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 • امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 43 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 44 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 278 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 159 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 307 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76639  واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 13 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  866 واحد رسید.

 
← صفحه بعد