گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 10/12/1393
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 10/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 10/12/1393 تعداد 3.868.597 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.023.227.097 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه  با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 151 شرکت با افزایش قیمت و 167 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 90 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63860 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 09/12/1393
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 09/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 09/12/1393 تعداد 2.228.256 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.350.653.172 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه سال 93 با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 86 شرکت با افزایش قیمت و 224 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 100 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63950 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 06/12/1393
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 06/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 06/12/1393 تعداد 18.218.751 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 35.059.739.310 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 142 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 18 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران  با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 669 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64051 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 06/12/1393
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 06/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 06/12/1393 تعداد 5.387.861 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.293.264.125 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/25 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 57 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمباین سازی ایران با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 79 شرکت با افزایش قیمت و 231 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 474 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64051 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 05/12/1393
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 05/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 05/12/1393 تعداد 2.890.996 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.715.110.885 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 73 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمباین سازی ایران با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 136 شرکت با افزایش قیمت و 174 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 152 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64525 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 04/12/1393
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 04/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 04/12/1393 تعداد 4.063.196 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.829.118.645 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 78 شرکت با افزایش قیمت و 221 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 41 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64678 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 03/12/1393
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 03/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 03/12/1393 تعداد 2.972.750 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.286.908.914 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 90 شرکت با افزایش قیمت و 197 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 147 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64719 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات بهمن ماه 1393
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات بهمن ماه 1393

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در بهمن ماه 1393 تعداد 97.340.985 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 201.063.971.504 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 275 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 42 میلیارد ریال معامله در بهمن ماه توانست 21 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 22 میلیارد ریال معامله در بهمن ماه ، 11 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 50 کد معاملاتی جدید نیز در بهمن ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 844 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 64720 واحد رسید .

 

 


 
← صفحه بعد