شش ماهه اول سال 95
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات شش ماهه اول  1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در شش ماهه اول سال 1395 تعداد 832.576.633 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 1.907.320.846.478 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این شش ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی، خرید و فروش شرکتهای بورسی و فرابورسی را انجام داده اند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 375  میلیارد ریال معامله در شش ماهه اول سال  توانست 20 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 225 میلیارد ریال معامله درشش ماهه اول سال ، 12 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 691 کد معاملاتی جدید نیز در شش ماهه اول سال 95 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 3769 واحد کاهش در مقایسه با پایان سال 1394 به 76450 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 11 واحد افزایش به رقم  816 واحد رسید.

 
سه ماهه دوم سال 95
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات سه ماهه دوم  1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در سه ماهه دوم سال 1395 تعداد 246.014.295 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 551.895.244.953 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این سه ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی، خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی  انجام داده اند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (تالار اختصاصی) با بیش از 157  میلیارد ریال معامله در سه ماهه دوم سال  توانست 28 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 68 میلیارد ریال معامله در سه ماهه دوم سال ، 12 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 251 کد معاملاتی جدید نیز در سه ماهه دوم سال 95 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 3835 واحد افزایش در مقایسه با پایان خرداد به 76450 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 59 واحد افزایش به رقم  816 واحد رسید.

 
شهریور 95
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات شهریور ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در شهریور ماه 1395 تعداد 61.184.188 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 122.584.772.711 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 289شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 27  میلیارد ریال معامله در شهریور ماه توانست  33/5 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 79 میلیارد ریال معامله در شهریور ماه،6/5  درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 55 کد معاملاتی جدید نیز در شهریور ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 1636 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 76450 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 11 واحد افزایش به رقم  816 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 31 شهریور
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 31/06/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 31/06/1395 تعداد 12.402.322 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.926.258.906 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که57/5درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 140 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را37/5درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت نیرو ترانس با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 5 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76450 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 16 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  816 واحد رسید.

 
چهارشنبه 31 شهریور
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 31/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 31/06/1395 تعداد 4.964.367 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.419.220.069 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 56 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت چینی ایران با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 202 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 213 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 178 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76450 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  816 واحد رسید.

 
دوشنبه 29 شهریور
ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 29/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 29/06/1395 تعداد 2.294.583 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.083.141.008 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نیرو ترانس با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 200 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 214 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 105 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76272 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  810 واحد رسید.

 
یکشنبه 28 شهریور
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 28/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 28/06/1395 تعداد 2.151.873 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.826.895.219 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نیرو ترانس با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 243 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 154 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 61 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76166 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  809 واحد رسید.

 


 
شنبه 27 شهریور
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 27/06/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 27/06/1395 تعداد 2.991.499 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.597.002.610 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 80 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای آگاه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اسناد خزانه اسلامی951225 با 5/32 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 173 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 231 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 350  واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 76104 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل ، به رقم  801 واحد رسید.

 
← صفحه بعد