گزارش معاملات تیر ماه 1393
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات تیر  ماه 1393

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در تیر ماه 1393 تعداد 95.212.717 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 240.427.825.174 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات تالار ارومیه در مقایسه با خرداد ماه با رشد 15 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 31 درصدی مواجه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 300 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام با بیش از 56 میلیارد ریال معامله در تیر  ماه توانست 23 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 26 میلیارد ریال معامله در تیر ماه، 11 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 107 کد معاملاتی جدید نیز در تیر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 1557 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 74526 واحد رسید .

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 01/05/1393
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 01/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 01/05/1393 تعداد 19.969.892 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 49.250.282.811 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 147 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 20 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1087 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74841 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 01/05/1393
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 01/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 01/05/1393 تعداد 5.506.738 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.564.209.615 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 206 شرکت با افزایش قیمت و 144 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 315 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74841 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 31/04/1393
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 31/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 31/04/1393 تعداد 4.469.412 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.577.318.636 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران دارو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 295 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 635 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74526 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 30/04/1393
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 30/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 30/04/1393 تعداد 4.884.090 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.938.952.001 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/45 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 281 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 140 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73890 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 29/04/1393
ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 29/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 29/04/1393 تعداد 5.109.652 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.169.802.559 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت توریستی و رفاهی آبادگران ایران با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 139 شرکت با افزایش قیمت و 273 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 4 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73750 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه 31 تیر 1393
ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 31/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 31/04/1393 تعداد 4.469.412 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.577.318.636 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران دارو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 295 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 635 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74526 واحد رسید.

 


 
هفته منتهی به 25 تیر
ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 25/04/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 25/04/1393 تعداد 22.644.867 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 59.734.047.542 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 186 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 23 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 338 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73754 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد