سه شنبه 14 مهر
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 14/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 14/07/1394 تعداد 783.852 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.051.029.793 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 35 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای نواندیشان بازارسرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 23 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61209 واحد رسید.

 
دوشنبه 13 مهر
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 13/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/07/1394 تعداد 1.295.499 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.199.196.932 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 8 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای ایمن بورس بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 212 شرکت با افزایش قیمت و 143 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 69 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61233 واحد رسید.

 
یکشنبه 12 مهر
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 12/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/07/1394 تعداد 3.412.604 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.641.128.705 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/36 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/57 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 127 شرکت با افزایش قیمت و 271 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 53 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61163 واحد رسید.

 
شنبه 11 مهر
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 11/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 11/07/1394 تعداد 4.608.564 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.901.981.795 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار احتصاصی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 96 شرکت با افزایش قیمت و 256 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 280 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61217 واحد رسید

 
هفته منتهی به 8 مهر
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 08/07/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 08/07/1394 تعداد 11.558.983 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.380817.057 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 10 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 119 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت پارس خودرو با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 11 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 188 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61498 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 8 مهر
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 08/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 08/07/1394 تعداد 2.298.915 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.643.565.057 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 38 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت قندشیروان قوچان و بجنورد با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 92 شرکت با افزایش قیمت و 269 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 80 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61498 واحد رسید.

 
سه شنبه 7 مهر
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 07/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 07/07/1394 تعداد 1.505.054سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.376.764.145 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمک فنر ایندامین با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 212 شرکت با افزایش قیمت و 198 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61578 واحد رسید.

 
دوشنبه 6 مهر
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 06/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 06/07/1394 تعداد 1.630.391سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.943.287.098 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنعتی بهشهر با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 201 شرکت با افزایش قیمت و 196 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 56 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 5 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61568 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد