گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 23/01/1394
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 23/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 23/01/1394 تعداد 10.545.537 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 19.255.433.344 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 91 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  50 شرکت با افزایش قیمت و 332  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1238 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  68783 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 22/01/1394
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 22/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 22/01/1394 تعداد 13.589.611 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.706.413.952 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 81 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک تجارت با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  96 شرکت با افزایش قیمت و 284  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 661 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  70022 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 19/01/1394
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 19/01/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 19/01/1394 تعداد 76.186.928 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 168.685.797.050 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/70 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات 5/168 درصد و حجم معاملات 106 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 223 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/13 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 55 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 4956 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 70684 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 19/01/1394
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 19/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 19/01/1394 تعداد 14.209.733 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.898.470.543 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 98 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک حکمت با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  218 شرکت با افزایش قیمت و 182  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 524 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  70684 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 18/01/1394
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 18/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 18/01/1394 تعداد 8.806.580 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.371.431.597 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بورسیران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 11 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  107 شرکت با افزایش قیمت و 285  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 684 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  70159 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 17/01/1394
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 17/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 17/01/1394 تعداد 34.674.432 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 71.181.949.051 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/73 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 15 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 113 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 15 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  132 شرکت با افزایش قیمت و 270  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 582 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  70843 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 16/01/1394
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 16/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 16/01/1394 تعداد 14.822.416 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 42.020.819.077 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/83 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 14 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 110 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  355 شرکت با افزایش قیمت و 54  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 2434 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  70261 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 15/01/1394
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 15/01/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 15/01/1394 تعداد 3.673.767 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.213.126.782 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 43 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران ترانسفو با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  354 شرکت با افزایش قیمت و 51  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 2099 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  67827 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد