سه شنبه 25 شهریور
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 25/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 25/06/1393 تعداد 915.392 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.842.369.541 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/42 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 7 کارگزار از 9 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 124 شرکت با افزایش قیمت و 209 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 42 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71408 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 24 شهریور
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 24/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 24/06/1393 تعداد 1.516.847 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.296.710.626 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 32 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 9 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 38 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پارس خودرو با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 229 شرکت با افزایش قیمت و 117 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 15 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71402 واحد رسید.

 
یکشنبه 23 شهریور
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 23/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 23/06/1393 تعداد 785.631 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.547.120.297 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار از 9 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 42 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 133 شرکت با افزایش قیمت و 224 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 99 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71386 واحد رسید.

 
شنبه 22 شهریور
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 22/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 22/06/1393 تعداد 823.233 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.059.586.160 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 44 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 261 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 439 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71486 واحد رسید.

 

 


 
هفته منتهی به 19 شهریور
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 19/06/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 19/06/1393 تعداد 8.300.355 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.668.235.544 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 162 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 21 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 196 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71925 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 19 شهریور
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 19/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 19/06/1393 تعداد 1.456.866 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.692.332.087 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 124 شرکت با افزایش قیمت و 249 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 5 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 71925 واحد رسید.

 
سه شنبه 18 شهریور
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 18/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 18/06/1393 تعداد 2.400.063 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.651.022.102 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آبسال با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 161 شرکت با افزایش قیمت و 188 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 114 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71930 واحد رسید.

 
دوشنبه 17 شهریور
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 17/06/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 17/06/1393 تعداد 1.635.196 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.709.280.519 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 39 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 226 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 149 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 71815 واحد رسید.

 
← صفحه بعد