دیماه 95
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات دی ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در دی ماه 1395 تعداد 75.672.145 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 152.587.972.412 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/34 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 240 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 88  میلیارد ریال معامله در دی ماه توانست 58 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه سهام شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 61 میلیارد ریال معامله در دی ماه، 40 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 113 کد معاملاتی جدید نیز در دی ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 740 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 79382 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 23 واحد کاهش به رقم  845 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 29 دی
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 29/10/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 29/10/1395 تعداد 19.555.034 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.610.846.249 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 135 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 30 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 760 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 79382 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 15 واحد افزایش نسبت به هفته قبل ، به رقم  845 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 29 دی
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 29/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 29/10/1395 تعداد 3.828.485 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.208.916.383 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 49 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 234 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 101 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79382 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 10 واحد افزایش نسبت به  روز قبل ، به رقم  845 واحد رسید.

 
سه شنبه 28 دی
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 28/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 28/10/1395 تعداد 2.724.197 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.127.873.805 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پاکدیس با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 228 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 179 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 196 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79280 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به  روز قبل ، به رقم  835 واحد رسید.

 
دوشنبه 27 دی
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 27/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 27/10/1395 تعداد 3.288.189 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.056.284.797 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/77 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 291 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 10 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79084 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 4 واحد افزایش نسبت به  روز قبل ، به رقم  831 واحد رسید.

 
یکشنبه 26 دی
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 26/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 26/10/1395 تعداد 6.016.692 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.658.212.475 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 59 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش (تالار اختصاصی) بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 203 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 208 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 197 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 79073 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  826 واحد رسید.

 
شنبه 25 دی
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 25/10/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 25/10/1395 تعداد 3.698.471 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.559.558.789 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند.که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 248 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 163 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 254 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78876 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش نسبت به  روز قبل ، به رقم  829 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 22 دی
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 22/10/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 22/10/1395 تعداد 14.368.630 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.749.881.147 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 110 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 25 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 368 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78622 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 15 واحد کاهش نسبت به هفته قبل ، به رقم  830 واحد رسید.

 
← صفحه بعد