گزارش معاملات فرودین 93
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱   کلمات کلیدی:

           گزارش معاملات فروردین  ماه 1393          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • درفروردین ماه 1393 تعداد 76.560.282سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 245.050.610.726ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 294 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام با بیش از 39 میلیارد ریال معامله در فروردین  ماه توانست 16 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک پاسارگاد بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 35 میلیارد ریال معامله در فروردین ماه، 14 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 170 کد معاملاتی جدید نیز در فروردین ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 4855 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 74160 واحد رسید .

 
یکشنبه 31 فرودین
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 31/01/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 31/01/1393 تعداد 3.808.541 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.391.329.542 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/18 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 390 شرکت با افزایش قیمت و 110 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 522 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74160 واحد رسید.

 
شنبه 30 فروردین
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 30/01/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 30/01/1393 تعداد 1.561.069 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.786.907.428 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 18 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت داده پردازی ایران با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 82 شرکت با افزایش قیمت و 312 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 523 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73637 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 27 فروردین
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 27/01/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 27/01/1393 تعداد 19.804.994 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 68.600.556.073 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 199 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 47 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 3262 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74161 واحد رسید.

 

 


 
چهارشنبه 27 فروردین
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 27/01/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 27/01/1393 تعداد 3.723.893 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.639.093.070 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 76 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت داروسازی جابرابن حیان با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 268 شرکت با افزایش قیمت و 140 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 313 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74161 واحد رسید.

 
سه شنبه 26 فروردین
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 26/01/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 26/01/1393 تعداد 5.953.999 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.617.614.180 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 117 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 240 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 125 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73847 واحد رسید.

 
دوشنبه 25 فروردین
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 25/01/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 25/01/1393 تعداد 3.481.001 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.772.669.426 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/27 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 82 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 47 شرکت با افزایش قیمت و 355 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 947 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73973 واحد رسید.

 
یکشنبه 24 فروردین
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 24/01/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 24/01/1393 تعداد 2.754.555 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.486.319.654 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو با 31 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 31 شرکت با افزایش قیمت و 372 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1581 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74920 واحد رسید

 
← صفحه بعد