تیر ماه 94
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات تیر  ماه 1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • تیر ماه 1394 تعداد 145.162.575 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 248.004.848.450 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 292 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 41  میلیارد ریال معامله در تیر ماه توانست 5/16 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک صادرات بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 41 میلیارد ریال معامله در تیر ماه، 5/16 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 60 کد معاملاتی جدید نیز در تیر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 3833 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 67643 واحد رسید .

 
هفته منتهی به 31 تیر
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 31/04/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 31/04/1394 تعداد 10.569.301 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 22.735.213.975 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 105 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 9 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1183 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 67644 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 31 تیر
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه  مورخه 31/04/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 31/04/1394 تعداد 2.271.353 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.385.494.815 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/75 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 45 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 5/23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 275 شرکت با افزایش قیمت و 78 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  97 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  68050 واحد رسید.

 
سه شنبه 30 تیر
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه  مورخه 30/04/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 30/04/1394 تعداد 5.099.991 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.095.761.274 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 121 شرکت با افزایش قیمت و 154 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  97 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  68050 واحد رسید.

 
دوشنبه 29 تیر
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه  مورخه 29/04/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 29/04/1394 تعداد 3.197.957 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.253.957.886 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 64 شرکت با افزایش قیمت و  287 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  679 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  68148 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 24 تیر
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 24/04/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 24/04/1394 تعداد 49.447.834 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 83.862.616.199 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 197 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 15 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بانک صادرات با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 11 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2066 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 68827 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 24 تیر
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهار شنبه  مورخه 24/04/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهار شنبه مورخه 24/04/1394 تعداد 9.556.493 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.114.149.658ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت.که 36 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4  کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات با 5/30 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 76 شرکت با افزایش قیمت و  242 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  605 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  68827 واحد رسید.

 
سه شنبه 23 تیر
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه  مورخه 23/04/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 23/04/1394 تعداد 13.298.406 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.274.019.069 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 88 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه بهمن با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 184 شرکت با افزایش قیمت و  148 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با  238 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  69433 واحد رسید.

 
← صفحه بعد