گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 04/03/1394
ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه  مورخه 04/03/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 04/03/1394 تعداد 3.373.589 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.828.455.880 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 75 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 15 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا دیزل با 5/23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 179 شرکت با افزایش قیمت و  157 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 42 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 132 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63496 واحد رسید.

 
گزارش معاملات اردیبهشت ماه 1394
ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات اردیبهشت  ماه 1394

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • اردیبهشت  ماه 1394 تعداد 139.713.188 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 224.530.294.331 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 170 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 46 میلیارد ریال معامله در اردیبهشت ماه توانست 21 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت پتروشیمی مبین بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 40 میلیارد ریال معامله در اردیبهشت ماه، 18 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 103 کد معاملاتی جدید نیز در اردیبهشت ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 3313 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 63703 واحد رسید .

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 03/03/1394
ساعت ۳:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه  مورخه 03/03/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 03/03/1394 تعداد 2.927.254 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.177.057.589 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 123 شرکت با افزایش قیمت و  211 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 64 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63363 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 02/03/1394
ساعت ۳:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز   شنبه  مورخه 02/03/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 02/03/1394 تعداد 2.565.739 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.063.749.492 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/31 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پارس خودرو با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 111 شرکت با افزایش قیمت و  221 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 275 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63427 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 30/02/1394
ساعت ۳:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز   چهارشنبه  مورخه 30/02/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهار شنبه مورخه 30/02/1394 تعداد 7.380.721 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.015.638.654 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 37 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.

 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/43 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات با 43 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 182 شرکت با افزایش قیمت و  150 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63703 واحد رسید.

   


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 30/02/1394
ساعت ۳:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 30/02/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 30/02/1394 تعداد 19.536.973 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.626.714.353 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.

 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 110 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بانک صادرات با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.

 • در این هفته 21 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 172 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 63703 واحد رسید.

   

   

   


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 29/02/1394
ساعت ۳:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 29/02/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 29/02/1394 تعداد 3.378.320 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.274.869.137 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.

 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 44 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پارس خودرو با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت با افزایش قیمت و  140 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 121 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63644 واحد رسید.

   

   


 
گزارش معاملات روز دو شنبه مورخه 28/02/1394
ساعت ٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دو شنبه  مورخه 28/02/1394

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دو شنبه مورخه 28/02/1394 تعداد 2.604.213 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.986.764.136 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 14 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا دیزل با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 140 شرکت با افزایش قیمت و  196 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 57 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63522 واحد رسید.

 


 
← صفحه بعد