هفته منتهی به 5 خرداد
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 05/03/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 05/03/1395 تعداد 36.988.488سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 73.648.153.967 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 177 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری رنا با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این 33 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 440 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76853 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش به رقم  817 واحد رسید.

 
چهارشنبه 5 خرداد
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 05/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 05/03/1395 تعداد 8.296.927 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.062.319.330 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 35 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 92 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 160 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 205 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 160 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76853 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  817 واحد رسید.

 
سه شنبه 4 خرداد
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 04/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 04/03/1395 تعداد 6.449.535 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.838.301.219 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 77 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 151 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 211 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 78 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76692 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل، به رقم  814 واحد رسید.

 
دوشنبه 3 خرداد
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 03/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 03/03/1395 تعداد 13.949.103 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.027.121.602 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 73 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 89 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری رنا با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 191 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 164 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 165 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76613 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  814 واحد رسید.

 
شنبه 1 خرداد 95
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 01/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 01/03/1395 تعداد 8.292.923 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.720.411.816 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 33 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 79 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان با 5/25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 199 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 149 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 35 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76448 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 6 واحد کاهش نسبت به روز قبل، به رقم  812 واحد رسید.

 
اردیبهشت ماه 95
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات اردیبهشت ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در اردیبهشت ماه 1395 تعداد 218.513.371 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 470.259.318.399 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 330 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 152  میلیارد ریال معامله در اردیبهشت ماه توانست 5/32 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک ملت بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 35 میلیارد ریال معامله در اردیبهشت ماه، 5/7 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 127 کد معاملاتی جدید نیز در اردیبهشت ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 2017 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 76413 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 39 واحد افزایش به رقم  818 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 29 اردیبهشت
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 29/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 29/02/1395 تعداد 40.831.864 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 96.236.476.624 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 195 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این 23 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 431 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76413 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 24 واحد افزایش به رقم  818 واحد رسید.

 
چهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 29/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 28/02/1395 تعداد 9.509.107 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.895.553.697 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 84 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 47 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ماشین سازی اراک با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 192 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 179 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 120 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76413 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 13 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  818 واحد رسید

 
← صفحه بعد