گزارش معاملات دیماه 1393
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات دیماه 1393

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در دیماه 1393 تعداد 309.753.636 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 320.140.752.355 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با ماه قبل ارزش معاملات 20 درصد و حجم معاملات 5/182 درصد رشد داشته است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 274 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور با بیش از 167 میلیارد ریال معامله در دیماه توانست 5/52 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه حق تقدم سهام بانک گردشگری بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 162 میلیارد ریال معامله در دیماه، 5/50 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 151 کد معاملاتی جدید نیز در دیماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 3937 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 65564 واحد رسید .

 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 30/10/1393
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه  مورخه 30/10/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 30/10/1393 تعداد 1.495.058 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.079.507.028 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 43 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 47 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 89 شرکت با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 270 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 65564 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 29/10/1393
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه  مورخه 29/10/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 29/10/1393 تعداد 3.290.735 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.292.222.729 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 43 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اوراق اجاره سه ماهه ماهان با 5/35 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 72 شرکت با افزایش قیمت و 260 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 484 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 65835 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 28/10/1393
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه  مورخه 28/10/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 28/10/1393 تعداد 2.224.075 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.955.758.085 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 34 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سیمان تهران با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 86 شرکت با افزایش قیمت و 241 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 45 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 66319 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 27/10/1393
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه  مورخه 27/10/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 27/10/1393 تعداد 2.090.378 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.939.211.248 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سیمان شرق با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 0 شرکت با افزایش قیمت و 0 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 0 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 334 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 66273 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 24/10/1393
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 24/10/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 24/10/1393 تعداد 23.393.458 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 53.202.106.632 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات 98 درصد و حجم معاملات 96 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 168 شرکت را معامله کردند که تالار اختصاصی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با 5/30 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 19 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 963 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 65939 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 24/10/1393
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه  مورخه 24/10/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 24/10/1393 تعداد 1.981.616 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.578.320.224 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار از 10 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 114 شرکت با افزایش قیمت و 232 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 65939 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 23/10/1393
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه  مورخه 23/10/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 23/10/1393 تعداد 5.218.856 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.400.651.769 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 64 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مس شهید باهنر با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 126 شرکت با افزایش قیمت و 239 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 41 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 71 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 65929 واحد رسید.

 
← صفحه بعد