شنبه یک آذر
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 01/09/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 01/09/1393 تعداد 6.687.145 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.346.668.321 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/74 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 22 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 133 شرکت با افزایش قیمت و 239 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 205 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75042 واحد رسید.

 
آبان ماه 93
ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

(اصلاحیه)       

گزارش معاملات آبان ماه 1393          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 • در آبان ماه 1393 تعداد 129.728.903 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 314.844.316.508ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است حجم معاملات تالار ارومیه در مقایسه با ماه قبل با رشد 130 درصدی  و ارزش معاملات نیز با رشد 115 درصدی مواجه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 302 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 45 میلیارد ریال معامله در آبان  ماه توانست 5/14 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک ملت بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 21 میلیارد ریال معامله در آبان ماه، 7 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 197 کد معاملاتی جدید نیز در آبان ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 1116 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 75248 واحد رسید .

 
هفته منتهی به 28 آبان
ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 28/08/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 28/08/1393 تعداد 45.798.552 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 108.067.341.561 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 203 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت عمران توسعه شاهد با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 63 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1341 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 75248 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 28 آبان
ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 28/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 28/08/1393 تعداد 10.778.027 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.122.670.417 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 35 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 82 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت عمران توسعه شاهد با 5/30 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 106 شرکت با افزایش قیمت و 258 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 161 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75248 واحد رسید.

 
سه شنبه 27 آبان
ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 27/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 27/08/1393 تعداد 5.564.693 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.426.426.329 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 95 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 95 شرکت با افزایش قیمت و 264 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 556 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75409 واحد رسید.

 
دوشنبه 26 آبان
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 26/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 26/08/1393 تعداد 8.938.563 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.269.137.311 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 84 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت با افزایش قیمت و 168 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 35 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 75965 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 25 آبان
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 25/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 25/08/1393 تعداد 9.143.654 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 22.786.223.209 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 75 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 14 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان با 5/24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 172 شرکت با افزایش قیمت و 210 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 15 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75930 واحد رسید.

 
شنبه 24 آبان
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 24/08/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 24/08/1393 تعداد 11.373.615 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.462.884.295 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 22 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 109 شرکت با افزایش قیمت و 268 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 642 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75946 واحد رسید.

 
← صفحه بعد