هفته منتهی به 2 تیر
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 02/04/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 02/04/1395 تعداد 19.369.038 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 41.794.673.200 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 180 شرکت را معامله کردند که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این 22 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 233 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73644 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر نسبت به رقم  777 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 2 تیر
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 02/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 02/04/1395 تعداد 6.241.255 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.224.708.335 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با 5/25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 292 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 67 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 13 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 845 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73644 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 13 واحد افزایش،  به رقم  777 واحد رسید.

 
سه شنبه 1 تیر
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 01/04/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 01/04/1395 تعداد 1.908.689 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.787.641.952 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اسناد خزانه اسلامی950621 با 5/23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 221 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 168 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 184 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72779 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 6 واحد افزایش،  به رقم  763 واحد رسید.

 

                         

 


 
خرداد 95
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات خرداد ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در خرداد ماه 1395 تعداد 121.149.960 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 260.368.903.176 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 19 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 319 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 68  میلیارد ریال معامله در خرداد ماه توانست 26 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد. همچنین در این ماه سهام شرکت سرمایه گذاری رنا بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 19 میلیارد ریال معامله در خرداد ماه، 47 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 140 کد معاملاتی جدید نیز در خرداد ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 3798 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 72615 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 61 واحد کاهش به رقم  757 واحد رسید.

 
دوشنبه 31 خرداد
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 31/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 31/03/1395 تعداد 1.908.689 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.787.641.952 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز اسناد خزانه اسلامی950621 با 5/23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 123 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 278 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 412 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 72615 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 7 واحد کاهش،  به رقم  757 واحد رسید.

 
یکشنبه 30 خرداد
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 30/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 30/03/1395 تعداد 5.100.079 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.005.556.951 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 37 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 53 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/46 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 124 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 263 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 878 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73027 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد کاهش،  به رقم  765 واحد رسید.

 
شنبه 29 خرداد
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 29/03/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 29/03/1395 تعداد 2.442.342 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.287.442.921 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 12 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاوری بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک انصار با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 192 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 186 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 29 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73906 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد کاهش،  به رقم  773 واحد رسید.

 
هفته منتهی 26 خرداد
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 26/03/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 26/03/1395 تعداد 25.964.024 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 60.164.252.380 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 173 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 5/32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام اسناد خزانه اسلامی با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این 24 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1999 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73877 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 31 واحد کاهش به رقم  777 واحد رسید.

 
← صفحه بعد