آمار معاملات مهر ماه 93
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مهر  ماه 1393          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در مهر ماه 1393 تعداد 56.235.044سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 146.040.487.300ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است حجم معاملات تالار ارومیه در مقایسه با ماه قبل رشد 76 درصدی مواجه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 301 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 25 میلیارد ریال معامله در مهر  ماه توانست 17 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 10 میلیارد ریال معامله در مهر ماه، 7 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 137 کد معاملاتی جدید نیز در مهر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد که نسبت به شهریور ماه با رشد12 درصدی همراه بود. در ضمن شاخص کل بازار با 2447 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 74132 واحد رسید .

 
هفته منتهی به 30 مهر
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 30/07/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 30/07/1393 تعداد 20.199.302 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 59.809.696.123 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 197 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران  با 6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 32 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2154 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74132 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 30 مهر
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 30/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 30/07/1393 تعداد 4.254.696 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.754.827.441 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/45 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 106 شرکت با افزایش قیمت و 275 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 23 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74132 واحد رسید.

 
سه شنبه 29 مهر
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 29/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 29/07/1393 تعداد 3.431.991 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.904.663.350 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 73 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنعتی بهشهر با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 135 شرکت با افزایش قیمت و 239 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 558 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74109 واحد رسید.

 
دوشنبه 28 مهر
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 28/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 28/07/1393 تعداد 7.041.400 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.325.713.022 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 82 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 344 شرکت با افزایش قیمت و 43 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1269 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73550 واحد رسید.

 
یکشنبه 27 مهر
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 27/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 27/07/1393 تعداد 3.268.027 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.294.082.480 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 89 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گلتاش با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 186 شرکت با افزایش قیمت و 156 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 264 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72281 واحد رسید.

 
شنبه 26 مهر
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 26/07/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 26/07/1393 تعداد 2.203.188 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.530.409.830 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 66 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت افست با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 167 شرکت با افزایش قیمت و 193 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 38 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72016 واحد رسید.

 
هفته منتی به 23 مهر
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 23/07/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 23/07/1393 تعداد 11.335.099 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.253.945.290 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 141 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/14 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 35 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 195 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 71978 واحد رسید. 

 
← صفحه بعد