هفته منتهی به 8 اردیبهشت
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 08/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 08/02/1395 تعداد 48.891.303 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 110.423.306.187 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 190 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 31 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 135 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78404 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 9 واحد افزایش به رقم  802 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 8 اردیبهشت
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 08/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 08/02/1395 تعداد 8.646.962 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.770.516.066 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 91 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 209 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78404 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد افزایش به رقم  802 واحد رسید.

 
سه شنبه 7 اردیبهشت
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 07/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 07/02/1395 تعداد 7.200.467 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.041.126.598 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 79 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت توکاریل با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 244 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 293 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78394 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد کاهش به رقم  800 واحد رسید.

 
دوشنبه 6 اردیبهشت
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 06/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 06/02/1395 تعداد 11.067.772 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.919.279.375 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 102 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 224 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 174 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 240 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78688 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  6 واحد افزایش به رقم  801 واحد رسید.

 
یکشنبه 5 اردیبهشت
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 04/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 04/02/1395 تعداد 6.817.866 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.668.877.972 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد خوزستان با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 237 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 191 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 12 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78281 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد افزایش به رقم  794 واحد رسید.

 
شنبه 4 اردیبهشت
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 04/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 04/02/1395 تعداد 6.817.866 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.668.877.972 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد خوزستان با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 237 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 191 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 12 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78281 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد افزایش به رقم  794 واحد رسید.

 
هفته منتهی به اول اردیبهشت
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 01/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 01/02/1395 تعداد 61.747.007 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 129.504.431.470 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 190 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 28 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1319 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78269 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 16 واحد کاهش به رقم  793 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه اول اردیبهشت
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه   مورخه 01/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 01/02/1395 تعداد 16.782.583 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.396.307.768 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 75 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز حق تقدم سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 220 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 216 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 161 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78269 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  13 واحد افزایش به رقم  793 واحد رسید.

 
← صفحه بعد