شنبه 31 اردیبشهت ماه 90
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 31/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز شنبه مورخه 31/02/1390 تعداد 1.373.813 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 5.626.270.380 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 56 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/42 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ارتباطات سیار ایران با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 92 شرکت با افزایش قیمت و 106 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 215 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 26155 واحد رسید.

 


 
ورود 52 سهامدار جدید به بورس ارومیه در هفته منتهی به 28 اردیبهشت
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 28/02/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 218/02/1390 تعداد 6.090.557 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 21.219.889.541 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 110 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت شهرک سازی و خانه سازی باغمیشه با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 57 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد . در ضمن شاخص کل بازار با 60 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ، به 25940 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 28 اردیبهشت
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 28/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روزچهارشنبه مورخه 28/02/1390 تعداد 1.646.603 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 4.823.110.824 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 40 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 77 شرکت با افزایش قیمت و 106 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 167 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25940 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 27 اردیبهشت
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 27/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روزسه شنبه مورخه 27/02/1390 تعداد 1.707.819 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 4.415.518.015 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 50 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 83 شرکت با افزایش قیمت و 115 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 12 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25773 واحد رسید.

 
دو شنبه 26 اردیبهشت
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 26/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روزدوشنبه مورخه 26/02/1390 تعداد 1.587.502 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 7.260.541.727 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 57 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت شهرک سازی و خانه سازی باغمیشه با 5/36 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 73 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 5 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 147 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25759 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 25 اردیبهشت
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 25/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روزیکشنبه مورخه 25/02/1390 تعداد 1.138.554 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 4.682.637.511 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ایران ترانسفو با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 87 شرکت با افزایش قیمت و 123 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 124 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25908 واحد رسید.

 


 
عرضه سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱   کلمات کلیدی:
عرضه 25میلیون سهم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، در بازار اول فرابورس
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، به عنوان بیستمین شرکت در فهرست نرخ های فرابورس درج شده و امروزبا عرضه 25میلیون سهم به ارزش 206میلیاردو 205میلیون ریال و  به نرخ 8250ریال  به ازای هر سهم در سیستم معاملاتی بازار اول فرابورس معامله شد.
 با معامله سهم این شرکت ، ارزش بازار فرابورس 200 میلیارد تومان افزایش یافت وتعداد شرکتهای قابل معامله فرابورس به 16 رسید.

 
هفته منتهی به 21 اردیبهشت
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 21/02/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 21/02/1390 تعداد 10.583.937 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 40.386.622.513 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 127 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 22 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد . در ضمن شاخص کل بازار با 480 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل ، به 26000 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 21 اردیبهشت
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 21/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روزچهارشنبه مورخه 21/02/1390 تعداد 2.665.207 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 10.473.427.692 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 65 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/37 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 73 شرکت با افزایش قیمت و 136 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 16 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 41 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 26000 واحد رسید.

 
سه شنبه 20اردیبهشت
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 20/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 20/02/1390 تعداد 3.021.987سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 11.750.914.838 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 62 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 114 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 288 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 26041 واحد رسید.

 


 
دو شنبه 19 اردیبهشت
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 19/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 19/02/1390 تعداد 2.382.225سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 7.615.725.985 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 70 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت گروه بهمن با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 128 شرکت با افزایش قیمت و 79 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 14 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 385 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25752 واحد رسید.

 
یکشنبه 18 اردیبهشت
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 18/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 18/02/1390 تعداد 2.514.518 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 10.546.553.998 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 66 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/28 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر با 5/29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 73 شرکت با افزایش قیمت و 149 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 11 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 153 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25366 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 14 اردیبهشت
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه  مورخه 14/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهار شنبه موخه 14/02/1390 تعداد 1.479.806 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 4.294.879.397 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 94 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 16 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 310 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25520 واحد رسید.

 
افزایش 5 درصدی ارزش معاملات بورس منطقه ای
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 14/02/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

در هفته منتهی به 14/02/1390 تعداد 10.742.269 سهم و حق تقدم از سهام  شرکتهای بورسی به ارزش 41.082.888.579 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت،که نسبت به معاملات هفته گذشته شاهد رشد 5 درصدی در این شاخص بودیم .

همچنین در این هفته 34 کد معاملاتی برای سهامداران جدید الورود در بورس منطقه ای آ .غربی  صادر گردید.


 
سه شنبه 13 اردیبهشت
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 13/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 13/02/1390 تعداد 2.936.646 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 8.862.957.449 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 75 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 38 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک پارسیان با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 129 شرکت با افزایش قیمت و 92 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 15 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 172 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25211 واحد رسید.

 
دوشنبه 12 اردیبهشت
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 12/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 12/02/1390 تعداد 2.749.855 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 15.622.910.877 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 96 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 47 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/38 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 5/49 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 164 شرکت با افزایش قیمت و 67 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 352 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25037 واحد رسید.

 

 


 
یکشنبه 11 اردیبهشت
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 11/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 11/02/1390 تعداد 1.982.533 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 5.491.615.115 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 29 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم 49 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 29 شرکت با افزایش قیمت و 187 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 635 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 24685 واحد رسید.

 
شنبه 10 اردیبهشت
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 10/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز شنبه مورخه 10/02/1390 تعداد 1.593.429 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 6.810.525.741 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/5 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 42 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 5/25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 20 شرکت با افزایش قیمت و 195 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 13 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 458 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25321 واحد رسید.

 


 
ورود 41 سهامدار جدید استانی به بازار سرمایه در هفته منتهی به 7 اردیبهشت90
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 07/02/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 07/02/1390 تعداد 10.788.181 سهم و حق تقدم از سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی به ارزش 39.253.765.799 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 143 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 41 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد . در ضمن شاخص کل بازار با 700 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ، به 25781 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 7 اردیبهشت
ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه  مورخه 07/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روزچهار شنبه مورخه 07/02/1390 تعداد 1.940.521 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 6.424.918.170 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم 65 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 47 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 48 شرکت با افزایش قیمت و 183 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 491 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25781 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 6 اردیبهشت
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 06/02/1390

بورس منطقه ای آ ذربایجان غربی

• در روز سه شنبه مورخه 06/02/1390 تعداد 2.103.894 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 7.069.951.737 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.

• امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 65 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/48 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

• در معاملات امروز سهام و حق تقدم 73 شرکت با افزایش قیمت و 146 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 13 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 26273 واحد رسید.


 
دوشنبه 5 اردیبهشت
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 05/02/1390

بورس منطقه ای آ ذربایجان غربی

• در روز دوشنبه مورخه 05/02/1390 تعداد 2.029.419 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 7.830.433.591 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/32 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.

• امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 65 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 5/32 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

• در معاملات امروز سهام و حق تقدم 53 شرکت با افزایش قیمت و 191 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 13 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 278 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 26261 واحد رسید.


 
دوره آموزشی مقدماتی بازار سرمایه
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٤   کلمات کلیدی:

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که تمایل به شرکت در دوره آموزشی مقدماتی بازار سرمایه دارند می رساند که این دوره در روز چهارشنبه مورخه 90/02/07 از ساعت 2 الی 5 در محل بورس منطقه ای آ. غربی برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس بورس منطقه ای آ.غربی واقع در بلوار سربازان گمنام(خیابان برق)نرسیده به چهار راه باهنر -جنب اداره کل تربیت بدنی استان -بورس منطقه ای آ.غربی مراجعه فرمایند.تلفن تماس 3477184-0441


 
یکشنبه 4 اردیبهشت
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 04/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

·  در روز یکشنبه مورخه 04/02/1390 تعداد 2.453.534سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش  11.056.566.068 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای  آ. غربی صادر گردید.

·   امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم  68 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ارتباطات سیار ایران  با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

·   در معاملات امروز سهام و حق تقدم 75 شرکت با افزایش قیمت و 148 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 69 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 26539 واحد رسید.


 
شنبه 3 اردیبهشت90
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 03/02/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

·  در روز شنبه مورخه 03/02/1390 تعداد 2.260.813سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش  6.871.896.233 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای  آ. غربی صادر گردید.

·   امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم  79 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی  با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

·   در معاملات امروز سهام و حق تقدم 118 شرکت با افزایش قیمت و 114 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 20 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 129 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 26610 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات فروردین ماه 1390
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳   کلمات کلیدی:
 • گزارش معاملات فرودین ماه 1390                                                                                                                                                                                                                                    بورس منطقه ای آذربایجان غربی
 •  در فروردین ماه 1390 تعداد 67.927.029 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 250.112.158.730 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  در این ماه در تالار ارومیه 10 کارگزار ، سهام و حق تقدم 230 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 56 میلیارد ریال معامله در فروردین ماه توانست 23 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت ارتباطات سیار ایران بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 25 میلیارد ریال معاملات در اسفند ماه ، 5/10 درصد ارزش کل معاملات تالار رو به خود اختصاص داد .
 •  همچنین 169 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است و تعداد کل خریداران نیز در این ماه 5055 نفر بود. در ضمن شاخص کل بازار با 3187 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 26481 واحد رسید.