سه شنبه 31 خرداد
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 31/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 31/03/1390 تعداد 1.138.962 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش  2.876.286.634ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای  آ. غربی صادر گردید.  
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم  58 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سایپا  با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 92 شرکت با افزایش قیمت و 99 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 60 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25181 واحد رسید.

 
دو شنبه 30 خرداد
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 30/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 30/03/1390 تعداد 1.083.469 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش  3.899.763.287ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/19 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای  آ. غربی صادر گردید.  
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم  45 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/44 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ملی مس ایران  با 5/40 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 78 شرکت با افزایش قیمت و 137 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 93 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25120 واحد رسید.

 
یکشنبه 29 خرداد
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 29/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 29/03/1390 تعداد 674.498 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش  1.549.520.628ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای  آ. غربی صادر گردید.  
 •  امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم  40 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سایپا  با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 90 شرکت با افزایش قیمت و 100 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 27 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25214 واحد رسید.

 
شنبه 28 خرداد
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 28/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز شنبه مورخه 28/03/1390 تعداد 1.219.644 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 3.692.783.918 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم 43شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/53 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 114 شرکت با افزایش قیمت و 92 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 333 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25187 واحد رسید.

 
رشد 5/19 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته گذشته
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥   کلمات کلیدی:
 • در هفته منتهی به 25/03/1390 تعداد 8.739.831 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 33.864.588.381 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 115 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت گل گهر با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 27 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .

 


 
چهارشنبه 25 خرداد
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 25/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز چهارشنبه مورخه 25/03/1390 تعداد 1.335.422 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 3.512.325.473 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 37 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 46شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/53 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 49 شرکت با افزایش قیمت و 158 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 187 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 24854 واحد رسید.

 
سه شنبه 24 خرداد
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 24/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 24/03/1390 تعداد 1.167.276 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 3.713.906.521 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/25 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 41 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/53 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی با 5/27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 67 شرکت با افزایش قیمت و 142 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 194 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25043 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 23 خرداد
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 23/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 23/03/1390 تعداد 2.383.102 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 7.363.148.468 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 31 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 63 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 37 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سنگ آهن گل گهر با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 96 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 115 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25237 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 22 خرداد
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 22/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز یکشنبه مورخه 22/03/1390 تعداد 1.180.865 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 3.248.390.706 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 53 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت گروه بهمن با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 76 شرکت با افزایش قیمت و 141 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 123 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25122 واحد رسید.

 


 
شنبه 21 خرداد
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 21/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز شنبه مورخه 21/03/1390 تعداد 2.673.166 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 16.028.817.213 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 48 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سنگ آهن گل گهر با 43 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 72 شرکت با افزایش قیمت و 145 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 15 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 40 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25245 واحد رسید.

 


 
صدور 37 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 18 خرداد
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 18/03/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 18/03/1390 تعداد 4.632.853 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 11.917.079.277 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 99 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/38 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 37 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد . در ضمن شاخص کل بازار با 192 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل ، به 25286 واحد رسید.

 
چهارشنبه 18 خرداد
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 18/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز چهارشنبه مورخه 18/03/1390 تعداد 2.678.083 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 6.772.535.490ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 28 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 54 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/46 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز حق تقدم شرکت سرمایه گذاری غدیر با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 100 شرکت با افزایش قیمت و 74 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 163 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25286 واحد رسید.

 
سه شنبه 17 خرداد
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 17/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 17/03/1390 تعداد 1.338.030 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 3.574.307.510ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 51 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 95 شرکت با افزایش قیمت و 111 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 169 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25121 واحد رسید.

 
دوشنبه 16 خرداد
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 16/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 16/03/1390 تعداد 620.240 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 1.583.232.277ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم 47 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 123 شرکت با افزایش قیمت و 86 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 20 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 198 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25291 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 11 خرداد 90
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 11/03/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 11/03/1390 تعداد 8.260.458 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 22.575.675.172 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 143 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته حق تقدم شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 27 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد . در ضمن شاخص کل بازار با 196 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25094 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 11 خرداد
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 11/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز چهارشنبه مورخه 11/03/1390 تعداد 1.115.064 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 4.259.281.157 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 53 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت صنعتی دریایی ایران با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 95 شرکت با افزایش قیمت و 103 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 14 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 26 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25094 واحد رسید.

 
سه شنبه 10 خرداد
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 10/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 10/03/1390 تعداد 1.854.409 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 6.826.145.430 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 50 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 62 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ارتباطات سیار ایران با 5/31 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 141 شرکت با افزایش قیمت و 58 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 260 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 25126 واحد رسید.

 
دو شنبه 9 خرداد
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 09/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 09/03/1390 تعداد 2.404.294 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 5.425.927.749 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 112 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 20 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 264 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 24864 واحد رسید.

 
یکشنبه 8 خرداد
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 08/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز یکشنبه مورخه 08/03/1390 تعداد 1.269.352 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 3.263.428.309 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که9 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 40 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 52 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت حفاری شمال با 38 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 31 شرکت با افزایش قیمت و 167 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 16 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 442 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 24600 واحد رسید.

 


 
شنبه 7 خرداد
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 07/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز شنبه مورخه 07/03/1390 تعداد 1.081.339 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 2.800.892.527 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 51 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 38 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت گروه بهمن با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 57 شرکت با افزایش قیمت و 140 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 265 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25024 واحد رسید.

 
درخواست 75 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 4 خرداد
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 04/03/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 04/03/1390 تعداد 6.808.942 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 23.295.987.341 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام 115 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته حق تقدم شرکت سرمایه گذاری غدیر با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 75 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد . در ضمن شاخص کل بازار با 650 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ، به 25290 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 4 خرداد
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 04/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز چهارشنبه مورخه 04/03/1390 تعداد 781.191 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 2.643.969.160 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 33 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 51 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران با 13درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 33 شرکت با افزایش قیمت و 188 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 14 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 571 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25290 واحد رسید.

 
سه شنبه 3 خرداد
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 03/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 03/03/1390 تعداد 1.529.570 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 5.617.563.775 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 63 شرکت با افزایش قیمت و 148 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 198 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 25861 واحد رسید.

 
دوشنبه 2 خرداد
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 02/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز دوشنبه مورخه 02/03/1390 تعداد 1.488.382 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 4.350.187.484 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم 52 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 67 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 16درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 79 شرکت با افزایش قیمت و 127 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 20 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 5 واحد افزایش در مقایسه با روز قبل ، به 26059 واحد رسید.

 
یکشنبه 1 خرداد
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 01/03/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز یکشنبه مورخه 01/03/1390 تعداد 1.635.304 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 5.028.318.049 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/47درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. . همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آ. غربی صادر گردید.
 • امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 59 شرکت بورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز حق تقدم  شرکت سرمایه گذاری غدیر با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 69 شرکت با افزایش قیمت و 142 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 15 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 99 واحد کاهش در مقایسه با روز قبل ، به 26055 واحد رسید.

 


 
آمار معاملات منتهی به اردیبهشت90
ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات اردیبهشت ماه 1390                                                                                                                                                                                                                                    بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 • در اردیبهشت ماه 1390 تعداد 39.634.387 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 147.776.248.812 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 9 کارگزار ، سهام و حق تقدم 205 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 37 میلیارد ریال معامله در اردیبهشت ماه توانست 25 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت پتروشیمی پردیس بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 19 میلیارد ریال معاملات در اردیبهشت ماه ، 13 درصد ارزش کل معاملات تالار رو به خود اختصاص داد .
 • همچنین 173 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است و تعداد کل خریداران نیز در این ماه 3532 نفر بود. در ضمن شاخص کل بازار با 326 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 26155 واحد رسید.