شنبه 28 آبان 90
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 28/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز شنبه مورخه 28/08/1390 تعداد 1.549.831سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.899.380.077 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 32 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/29 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت ارتباطات سیار ایران با  25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85شرکت با افزایش قیمت و 114 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل به 25366 واحد رسید.

 

 


 
هفته منتهی به 25 آبان
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 25/08/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 25/08/1390 تعداد 5.296.995 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.713.170.385ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 92 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با  21 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت صنعتی دریایی ایران  با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 6 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 28 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25366 واحد رسید.

 
چهارشنبه 25 آبان
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥   کلمات کلیدی:

اصلاحیه

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 25/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز چهارشنبه مورخه 25/08/1390 تعداد 1.145.264 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.928.119.441 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 8 کارگزار، سهام و حق تقدم 39 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک پاسارگاد با  24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85شرکت با افزایش قیمت و 132 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل به 25366 واحد رسید.

 
یکشنبه 22 آبان
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 22/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 22/08/1390 تعداد 1.931.260 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.909.308.541 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 33 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز حق تقدم شرکت زامیاد با  17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 44 شرکت با افزایش قیمت و 159 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 90 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25372 واحد رسید.

 
شنبه 21 آبان
ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 21/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز شنبه مورخه 21/08/1390 تعداد 724.340 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.722.299.666 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 39 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک کارآفرین با  14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 131 شرکت با افزایش قیمت و 99 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 68 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25462 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 18 آبان 90
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 18/08/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 18/08/1390 تعداد 5.708.142 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.346.752.380ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 108 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با  28 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت قند ثابت خراسان  با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 20 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 607 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25394 واحد رسید.

 
چهارشنبه 18 آبان
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه  مورخه 18/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز چهارشنبه مورخه 18/08/1390 تعداد 1.126.212 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.657.849.456 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 34 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک سینا با  13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 131 شرکت با افزایش قیمت و 99 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 65 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25394 واحد رسید.

 
سه شنبه 17 آبان
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 17/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز سه شنبه مورخه 17/08/1390 تعداد 1.610.509 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.099.737.096 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 39 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند ثابت خراسان با  19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 35 شرکت با افزایش قیمت و 194 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 260 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25328 واحد رسید.

 
یکشنبه 15 آبان
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 15/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 15/08/1390 تعداد 1.581.552 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.122.253.591 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند ثابت خراسان با  19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 42 شرکت با افزایش قیمت و 198 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 20 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 285 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25589 واحد رسید.

 
شنبه 14 آبان
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 14/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز شنبه مورخه 14/08/1390 تعداد 1.389.869 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.466.912.237 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 44 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک کار آفرین با  21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 149 شرکت با افزایش قیمت و 77 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 127 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25874 واحد رسید.

 
صدور 143 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 11 آبان
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 11/08/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 11/08/1390 تعداد 5.671.974 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.080.205.473ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 118 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با  5/30 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت قند ثابت خراسان  با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 143 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 86 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل ،  به 26001 واحد رسید.

 
چهارشنبه 11 آبان 90
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 11/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز چهارشنبه مورخه 11/08/1390 تعداد 1.182.326 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.270.567.853 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت صنعتی دریایی ایران با  14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 146 شرکت با افزایش قیمت و 81 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 76 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26001 واحد رسید.

 
سه شنبه 10 آبان 90
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 10/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز سه شنبه مورخه 10/08/1390 تعداد 1.156.508 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.487.994.927 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 52 کد معاملاتی جدید نیز در بورس آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند ثابت خراسان  با  25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 87 شرکت با افزایش قیمت و 137 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 7 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25930 واحد رسید.

 
دوشنبه 9 آبان 90
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 09/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز دوشنبه مورخه 09/08/1390 تعداد 941.234 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.987.458.693 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 44 کد معاملاتی جدید نیز در بورس آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 37 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت آ.س.پ  با 19درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 87 شرکت با افزایش قیمت و 145 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 1 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25910 واحد رسید.

 
یکشنبه 8 آبان
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 08/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 08/08/1390 تعداد 1.225.445سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.469.586.670 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 37 کد معاملاتی جدید نیز در بورس آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 45 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت صنعتی دریایی ایران با 16درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 72 شرکت با افزایش قیمت و 157 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 42 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25911 واحد رسید.

 
شنبه 7 آبان
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 07/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز شنبه مورخه 07/08/1390 تعداد 1.166.461سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.864.597.330 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 17 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 45 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی  با 22درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 79 شرکت با افزایش قیمت و 152 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 38 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25953 واحد رسید.

 
صدور 56 کد معاملاتی جدید در هفته منتهی به 4 آبان
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 04/08/1390

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 04/08/1390 تعداد 6.001.590 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.322.524.770ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 105 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با  5/33 درصد به خود اختصاص داد همچنین در این هفته سهام شرکت صنعتی دریایی ایران  با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 56 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 292 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25915 واحد رسید.

 
چهارشنبه 4 آبان 90
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه  مورخه 04/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز چهار شنبه مورخه 04/08/1390 تعداد 1.028.284سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.530.015.525 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 70 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند ثابت خراسان  با 22درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 135 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 9 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25915 واحد رسید.

 
سه شنبه 3 آبان 90
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 03/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز سه شنبه مورخه 03/08/1390 تعداد 1.246.682سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.667.869.061 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 45 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت صنعتی دریایی ایران  با 5/24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 142 شرکت با افزایش قیمت و 116 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 49 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25924 واحد رسید.

 
دوشنبه 2 آبان 90
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 02/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز دوشنبه مورخه 02/08/1390 تعداد 1.361.165سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.421.271.305 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 24 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 42 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت  با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 56 شرکت با افزایش قیمت و 169 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 174 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25875 واحد رسید.

 
یکشنبه 1 آبان 90
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 01/08/1390        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در روز یکشنبه مورخه 01/08/1390 تعداد 1.608.862سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.329.851.870 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/69 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 45 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت صنعتی دریایی ایران  با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 84 شرکت با افزایش قیمت و 131 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 101 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26049 واحد رسید.

 
مهر 90
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مهر ماه 1390                                                                                                                                                                                                                                    بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 • در مهر ماه 1390 تعداد 34.480.964 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 83.862.372.541ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 240 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 14 میلیارد ریال معامله در مهر ماه توانست 17 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک پاسارگاد بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 7 میلیارد ریال معاملات در مرداد ماه، 9 درصد ارزش کل معاملات تالار رو به خود اختصاص داد .
 • همچنین 77 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است .و تعداد کل خریداران نیز در این ماه به 2158 نفر رسید. در ضمن شاخص کل بازار با 812 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 26150 واحد رسید.