یکشنبه 31 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 31/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 31/02/1391 تعداد 706.751 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.822.492.900 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 43 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با  10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 130 شرکت با افزایش قیمت و 113 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 15 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26667 واحد رسید.

 
شنبه 30 اردیبشهت 91
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 30/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 30/02/1391 تعداد 1.350.948 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.548.614.271 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 45 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز حق تقدم شرکت حمل و نقل پتروشیمی با  21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 101 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 1 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26651 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 27 اردیبهشت
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 27/02/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 27/02/1391 تعداد 7.145.760 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.543.603.713ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 131 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان  با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 13 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 219 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 26652 واحد رسید.

 
چهارشنبه 27 اردیبهشت
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 27/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 27/02/1391 تعداد 680013 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.753.500.704 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سخت آژند با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 112 شرکت با افزایش قیمت و 142 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 24 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26652 واحد رسید.

 
سه شنبه 16 اردیبهشت
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 26/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز سه شنبه مورخه 26/02/1391 تعداد 2.006.589 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.338.193.935 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 47 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری شاهد با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 100 شرکت با افزایش قیمت و 140 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 37 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26677 واحد رسید.

 
دوشنبه 25 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 25/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز دوشنبه مورخه 25/02/1391 تعداد 1.686.144 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.916.675.971 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 136 شرکت با افزایش قیمت و 115 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 57 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26715 واحد رسید.

 
یکشنبه 24 اردیبهشت 91
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 24/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 24/02/1391 تعداد 1.102.775 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.237.391.388 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/43 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تبریز با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 75 شرکت با افزایش قیمت و 177 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 85 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26658 واحد رسید.

 
شنبه 23 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 23/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 23/02/1391 تعداد 1.670.239 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.297.841.715 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع خاک چینی ایران با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 79 شرکت با افزایش قیمت و 158 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 128 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26743 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 20 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 20/02/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 • در هفته منتهی به 20/02/1391 تعداد 9.341.392 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 50.702.000.325ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است که ارزش معاملات تالار ارومیه با رشد 5/145 درصدی و همچنین حجم معاملات نیز با رشد 5/42 درصدی در مقایسه با هفته قبل مواجه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 143 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/43 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت قند پیرانشهر  با 5/31 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 26 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 93 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 26871 واحد رسید.

 
چهارشنبه 20 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 20/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز چهارشنبه مورخه 20/02/1391 تعداد 2.860.651 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.634.022.939 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 59 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 53 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان با 47 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 138 شرکت با افزایش قیمت و 96 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26871 واحد رسید.

 
سه شنبه 19 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 19/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 19/02/1391 تعداد 1.216.840 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.450.018.976 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان با 5/33 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 151 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 15 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26870 واحد رسید.

 
دوشنبه 18 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 18/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز دوشنبه مورخه 18/02/1391 تعداد 1.656.039 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.379.598.931 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت توکا ریل با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 151 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 45 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26886 واحد رسید.

 
یکشنبه 17 اردیبهشت 91
ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 17/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 17/02/1391 تعداد 2.195.123 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.379.222.838 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/66 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند پیرانشهر با 5/62 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 106 شرکت با افزایش قیمت و 126 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 3 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26932 واحد رسید.

 
شنبه 16 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 16/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز شنبه مورخه 16/02/1391 تعداد 1.412.739 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.859.136.641 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 33 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 106 شرکت با افزایش قیمت و 126 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 29 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26935 واحد رسید.

 
رشد بیش از 145 درصدی ارزش معاملات بورس ارومیه
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳   کلمات کلیدی:

 

  گزارش معاملات هفته منتهی به 13/02/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 13/02/1391 تعداد 9.403.985 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 64.025.287.264 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/21 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است که ارزش معاملات تالار ارومیه با رشد 5/145 درصدی و همچنین حجم معاملات نیز با رشد 5/42 درصدی در مقایسه با هفته قبل مواجه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 145 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 66 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پتروشیمی پردیس  با 5/63 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 20 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 165 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 26964 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 13/02/1391
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 13/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 13/02/1391 تعداد 3.245.601 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 46.168.606.971 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/7 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 57 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 91 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 87 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 106 شرکت با افزایش قیمت و 126 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 5 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26964 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 12/02/1391
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٢   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 12/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 12/02/1391 تعداد 1.083.970 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.912.273.249 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند ثابت خراسان با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 94 شرکت با افزایش قیمت و 135 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26969 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 11/02/1391
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

      گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 11/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 11/02/1391 تعداد 1.382.671 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.511.887.972 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 53 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردی.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/29 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پست بانک ایران با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 72 شرکت با افزایش قیمت و 150 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26960 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 10/02/1391
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

      گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 10/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 10/02/1391 تعداد 1.369.020 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.118.375.383 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 77 شرکت با افزایش قیمت و 148 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 56 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 26953 واحد رسید.

 
شنبه 9 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 09/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 09/02/1391 تعداد 2.322.723 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.314.143.689 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 83 شرکت با افزایش قیمت و 155 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 119 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 27010 واحد رسید.

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 05/02/1391
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات هفته منتهی به 05/02/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی 

 • در هفته منتهی به 05/02/1391 تعداد 6.604.333 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 26.072.342.543 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 117 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور  با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 16 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 30 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 27129 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 05/02/1391
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥   کلمات کلیدی:

              گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 05/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی 

 • در روز سه شنبه مورخه 05/02/1391 تعداد 1.827.299 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.624.243.325 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 18 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 102 شرکت با افزایش قیمت و 130 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 44 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 27129 واحد رسید.

 
دوشنبه 4 اردیبهشت 91
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 04/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز دوشنبه مورخه 04/02/1391 تعداد 2.211.200سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.592.287.513ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 83 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه11 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 59 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی اراک با 29 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 97 شرکت با افزایش قیمت و 125 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 84 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 27085 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 3 اردیبهشت 91
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 03/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 •  در روز یکشنبه مورخه 03/02/1391 تعداد 1.050.645سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.097.912.946ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 41 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت تولید مواد اولیه فولاد صبا نور با 5/36 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 97 شرکت با افزایش قیمت و 125 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 42 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 27169 واحد رسید.

 
رشد 2 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در فروردین ماه
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات فروردین ماه 1391          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 • در فروردین  ماه 1391 تعداد  32.405.125 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 99.474.443.772ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است که ارزش معاملات تالار ارومیه در مقایسه با ماه قبل با رشد 2 درصدی همراه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 215 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 20 میلیارد ریال معامله درفروردین ماه توانست 21 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 9 میلیارد ریال معامله در فروردین ماه، 10 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود ختصاص داد .
 • همچنین 88 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است. و تعداد کل خریداران نیز در این ماه به 2860 نفر رسید. در ضمن شاخص کل بازار با 1354 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 27259 واحد رسید.

 
شنبه 2 اردیبهشت 91
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 02/02/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 02/02/1391 تعداد 1.515.189سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.757.898.759 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 34 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند . که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد . همچنین امروز سهام شرکت قند پیرانشهر با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 97 شرکت با افزایش قیمت و 125 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 48 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 27211 واحد رسید.