شنبه 31 تیر 91
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 31/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 31/04/1391 تعداد 402.984 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.059.469.003 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 75 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 22 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری آبان بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سخت آژند با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 70 شرکت با افزایش قیمت و 92 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 18 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25021 واحد رسید

 
هفته منتهی به 28 تیر 91
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 28/04/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 28/04/1391 تعداد 5.162.673 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.604.144.711 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 99 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پتروشیمی شازند  با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 28 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 338 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25039 واحد رسید.

 
چهارشنبه 28 تیر 91
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 28/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 28/04/1391 تعداد 1.388.396 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.583.143.254 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 38 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 107 شرکت با افزایش قیمت و 71 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 50 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 18 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25039 واحد رسید.

 
سه شنبه 27 تیر 91
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 27/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 27/04/1391 تعداد 626.578 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.253.350.037 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/33 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 33 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 49 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 51 شرکت با افزایش قیمت و 136 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 138 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25021 واحد رسید.

 
سه شنبه 27 تیر 91
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 27/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 27/04/1391 تعداد 626.578 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.253.350.037 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/33 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 33 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 49 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 51 شرکت با افزایش قیمت و 136 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 138 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25021 واحد رسید.

 
دوشنبه 26 تیر 91
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 26/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 26/04/1391 تعداد 515.000 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.978.486.372 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 44 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 37 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت شیراز با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 64 شرکت با افزایش قیمت و 149 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 41 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 136 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25159 واحد رسید.

 
یکشنبه 25 تیر 91
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 25/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 25/04/1391 تعداد 857.438 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.597.402.268 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 51 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت شیراز با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 82 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 135 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25296 واحد رسید.

 
شنبه 24 تیر 91
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 24/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 24/04/1391 تعداد 1.775.261 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.191.762.780 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 58 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی شازند با 28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 87 شرکت با افزایش قیمت و 115 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 80 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25431 واحد رسید.

 


 
آموزش مقدماتی بازار سرمایه
ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱   کلمات کلیدی:

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که تمایل به شرکت در دوره آموزشی مقدماتی بازار سرمایه دارند می رساند که این دوره به صورت یک جلسه 3 ساعته در روز چهارشنبه هر هفته در محل  بورس منطقه ای آ. غربی برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس بورس منطقه ای آ.غربی واقع در بلوار سربازان گمنام(خیابان برق)نرسیده به چهار راه باهنر -جنب اداره کل تربیت بدنی استان -بورس منطقه ای آ.غربی مراجعه فرمایند.تلفن تماس 3477184-0441


 
هفته منتهی به 21 تیر 91
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 21/04/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 21/04/1391 تعداد 9.594.843 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.937.747.541 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 96 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/15 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت بیمه ملت  با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 25 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 51 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25377 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 21 تیر 91
ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 21/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 21/04/1391 تعداد 1.896.664 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.326.834.217 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 73 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بیمه ملت با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 111 شرکت با افزایش قیمت و 67 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 80 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25377 واحد رسید.

 
سه شنبه 20 تیر 91
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 20/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 20/04/1391 تعداد 1.308.345 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.549.390.077 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 32 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بورسیران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 37 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کارخانجات قند قزوین با 34 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 103 شرکت با افزایش قیمت و 107 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 28 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25307 واحد رسید.

 
دوشنبه 19 تیر 91
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 19/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 19/04/1391 تعداد 3.031.965 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.556.389.855 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/77 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 38 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بیمه ملت با 5/55 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 69 شرکت با افزایش قیمت و 126 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 75 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25279 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 18 تیر 91
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 18/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 18/04/1391 تعداد 1.585.240 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.815.480.280 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/50 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 39 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 54 شرکت با افزایش قیمت و 120 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 92 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25352 واحد رسید.

 
شنبه 17 تیر 91
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 17/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 17/04/1391 تعداد 1.772.629 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.689.653.112 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 30 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 60 شرکت با افزایش قیمت و 104 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 17 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25445 واحد رسید.

 
اطلاعیه ثبت نام وبرگزاری آزمون های دوره نوزدهم بازارسرمایه
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

سازمان بورس واوراق بهاداربرای صدورگواهی نامه های حرفه ای دربازارسرمایه، درنظرداردآزمون های زیررابرگزارنماید.

1- اصول بازارسرمایه

2- معامله گری اوراق تامین مالی

3- معامله گری بورس کالا

4- معامله گری ابزارمشتقه

5- مدیریت نهادهای بازارسرمایه

6- کارشناسی عرضه وپذیرش

7- تحلیل گری بازارسرمایه

8- ارزشیابی اوراق بهادار

9- مدیریت سبداوراق بهادار

http://reg.seo.ir/Content.aspx?id=25


 
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت بیمه ملت (ملت)
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

ه اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند روز دوشنبه مورخ 19/04/1391 تعداد000ر000ر150 سهم معادل 10درصد از سهام شرکت بیمه ملت متعلق به شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، گروه بهمن و سایرسهامداران عمده به عنوان 471 امین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بخش و گروه «تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی اجباری » و طبقه « بیمه غیر از بیمه عمر » در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد "ملت" عرضه خواهد شد.

                                                                             معاونت بازار

http://tse.ir/newsPage.aspx?NId=12065


 
رشد 5/5 درصدی حجم معاملات در هفته منتهی به 14 تیر
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 14/04/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 14/04/1391 تعداد 13.668.679 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.526.334.597 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل حجم معاملات  5/5 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 123 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام بانک صادرات ایران  با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 25 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 374 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25428 واحد رسید.

 
چهارشنبه 14 تیر 91
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 14/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 14/04/1391 تعداد 3.423.406 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.319.315.602 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 45 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری ایمن بورس بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت شیراز با 24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 66 شرکت با افزایش قیمت و 149 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 56 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 10 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25428 واحد رسید.

 
سه شنبه 13 تیر 91
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 13/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 13/04/1391 تعداد 2.062.868 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.750.326.999 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس  منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 132 شرکت با افزایش قیمت و 92 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 92 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25438 واحد رسید.

 
دوشنبه 12 تیر 91
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 12/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 12/04/1391 تعداد 1.787.090 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.103.044.267 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس  منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 43 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 131 شرکت با افزایش قیمت و 96 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 118 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25345 واحد رسید.

 
یکشنبه 11 تیر 91
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 11/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 11/04/1391 تعداد 4.677.814 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.420.806.148 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 40 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس  منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 37 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/51 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک صادرات ایران با 44 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 110 شرکت با افزایش قیمت و 108 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 62 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 56 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25227 واحد رسید.

 
اصلاحیه گزارش هفتگی
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 07/04/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 07/04/1391 تعداد 12.946.123 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.151.283.607 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات 223 در صد و حجم معاملات  327 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 10 کارگزار ، سهام و حق تقدم 87 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 34 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 14 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 1111 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25054 واحد رسید.

 


 
شنبه 10 تیر 91
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 10/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 10/04/1391 تعداد 1.677.489 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.875.801.605 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس  منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت توسعه معادن روی ایران با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 119 شرکت با افزایش قیمت و 100 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 116 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 25170 واحد رسید.

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 07/04/1391
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٧   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات هفته منتهی به 07/04/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 07/04/1391 تعداد 12.946.123 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.151.283.607 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات 223 در صد و حجم معاملات  327 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 10 کارگزار ، سهام و حق تقدم 87 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پتروشیمی بندرعباس  با 34 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 14 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 1111 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل ،  به 25054 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 07/04/1391
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٧   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 07/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 07/04/1391 تعداد 1.798.409 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.720.265.868 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 19 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس  منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم 29 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 47 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 43 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 35 شرکت با افزایش قیمت و 164 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 270 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25054 واحد رسید.

 
سه شنبه 6 تیر 91
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 06/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 06/04/1391 تعداد 855.906 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.490.433.345 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 23 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس  منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 29 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 46 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با 5/42 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 39 شرکت با افزایش قیمت و 189 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 233 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25325 واحد رسید.

 
دوشنبه 5 تیر 91
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 05/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 05/04/1391 تعداد 1.665.742 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.791.386.820 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/31 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 35 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با 5/23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 35 شرکت با افزایش قیمت و 181 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 122 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25558 واحد رسید.

 
یکشنبه 4 تیر 91
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 04/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 04/04/1391 تعداد 8.049.000 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.949.057.053 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 33 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 58 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 28 شرکت با افزایش قیمت و 212 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 256 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25681 واحد رسید.

 
صدور بیش از 120 کد معاملاتی در خرداد ماه 91
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٤   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات خرداد ماه 1391    

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در خرداد ماه 1391 تعداد  22.316.189 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 59.036.979.477ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 219 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند با بیش از 10 میلیارد ریال معامله درخرداد ماه توانست 18 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت پتروشیمی پردیس بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 5 میلیارد ریال معامله در خرداد ماه، 9 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 122 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است. و تعداد کل خریداران نیز در این ماه به 2165 نفر رسید. در ضمن شاخص کل بازار با 502 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 26165 واحد رسید.

 
عرضه سهام سومین شرکت پالایشی در بورس تهران
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳   کلمات کلیدی:

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: تعداد 690 میلیون سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در تاریخ 91/4/4 عرضه می شود.

قالیباف اصل با اشاره به اینکه سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس اولین شرکتی است که در سال جاری عرضه می شود ادامه داد: شرکت پالایش نفت بندر عباس از جمله شرکتهای اصل 44  و سومین شرکت پالایشی است که به عنوان 470 امین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

قالیباف اصل خاطرنشان کرد: شرکت پالایش نفت بندر عباس با توجه به اهمیت صنعت پالایشگاهی در کشور، می تواند جزو عرضه های جذاب در بورس اوراق بهادار تهران باشد.

وی تصریح کرد: درخواست پذیرش سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس در جلسه مورخ 90/7/3 هیئت پذیرش اوراق بهادار مطرح شد و هیئت ضمن موافقت با پذیرش سهام این شرکت در بورس، به اتفاق آراء تصویب نمود  که نام شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شود.

http://tse.ir/newsPage.aspx?NId=11978


 
شنبه 3 تیر 91
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 03/04/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 03/04/1391 تعداد 577.066 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.200.140.521 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید وبقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم 39 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 17 شرکت با افزایش قیمت و 200 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 227 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 25938 واحد رسید.