رشد 78 در صدی ارزش و 60 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه در مهرماه
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠   کلمات کلیدی:

         گزارش معاملات مهر ماه 1391          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در مهر ماه 1391 تعداد  57.895.840 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 188.349.950.280ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات تالار ارومیه در مهر ماه با رشد 78 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 60 درصدی همراه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 215 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 37 میلیارد ریال معامله در مهر ماه توانست 20 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت پتروشیمی پردیس بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 24 میلیارد ریال معامله در مهر ماه، 13 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 217 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل شاهد رشد 85 درصدی بودیم. در ضمن شاخص کل بازار با 3697 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 30211 واحد رسید که در مقایسه با ماه قبل با رشد 14 درصدی مواجه بود.

 


 
یکشنبه 30 مهر 91
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠   کلمات کلیدی:

 

گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 30/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 30/07/1391 تعداد 4.494.357 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.375.793.362 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 73 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 63 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 39 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 129 شرکت با افزایش قیمت و 111 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 50 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 218 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 30211 واحد رسید.

 


 
شنبه 29 مهر 91
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه مورخه 29/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 29/07/1391 تعداد 3.078.142 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.889.426.170 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 81 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 61 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 5/60 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 167 شرکت با افزایش قیمت و 86 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 490 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29992 واحد رسید. 
گزارش معاملات هفته منتهی به 26/07/1391
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

  گزارش معاملات هفته منتهی به 26/07/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 26/07/1391 تعداد 10.350.992 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 32.726.937.645 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات با رشد 5/44 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 5/22 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 117 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان  با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 53 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 657 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 29502 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 26/07/1391
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٦   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 26/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 26/07/1391 تعداد 2.075.352 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.248.563.015 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی فن آوران با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 116 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 253 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29502 واحد رسید.

 
سه شنبه 25 مهر 91
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 25/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 25/07/1391 تعداد 2.903.295 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.094.432.542 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 163 شرکت با افزایش قیمت و 99 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 267 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29248 واحد رسید.

 
دوشنبه 24 مهر91
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 24/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 24/07/1391 تعداد 1.933.703 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.689.078.789 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 198 شرکت با افزایش قیمت و 67 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 63 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 325 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 28981 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 23 مهر
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 23/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 23/07/1391 تعداد 1.879.230 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.206.312.590 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 14 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 59 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کالسیمین با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 123 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 98 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 28656 واحد رسید.

 


 
شنبه 22 مهر
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه مورخه 22/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 22/07/1391 تعداد 1.559.412 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.488.550.709 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/32 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 116 شرکت با افزایش قیمت و 142 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 287 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 28557 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 19 مهر
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 19/07/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 19/07/1391 تعداد 8.449.047 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 22.650.910.818 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 115 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 12 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان  با 6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 75 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 253 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 28845 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 19 مهر
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 19/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 19/07/1391 تعداد 1.226.365 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.410.521.793 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تبریز با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 116 شرکت با افزایش قیمت و 118 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 186 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 28845 واحد رسید.

 
سه شنبه 18 مهر 91
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 18/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 18/07/1391 تعداد 1.763.923 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.120.267.108 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت قند اصفهان با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 145 شرکت با افزایش قیمت و 130 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 18 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29032 واحد رسید.

 
دوشنبه 17 مهر
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 17/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 17/07/1391 تعداد 1.364.548 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.533.808.892 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 51 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 37 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ملی صنایع مس ایران  با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 121 شرکت با افزایش قیمت و 127 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 155 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29014 واحد رسید.

 
یکشنبه 16 مهر
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 16/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 16/07/1391 تعداد 1.565.480 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.356.211.023 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کاشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ذوب آهن اصفهان  با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 81 شرکت با افزایش قیمت و 153 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 4 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 28858 واحد رسید.

 
شنبه 15 مهر 91
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه مورخه 15/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 12/07/1391 تعداد 2.528.731 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.230.102.002 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان  با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 64 شرکت با افزایش قیمت و 186 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 235 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 28862 واحد رسید.

 
رشد 26 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در هفته منتهی به 12 مهر
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 12/07/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 12/07/1391 تعداد 16.170.196 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 50.643.388.761 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات با رشد 26 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 5 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 135 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 40 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 966 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 29098 واحد رسید.

 

 


 
چهارشنبه 12 مهر ماه 91
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 12/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 12/07/1391 تعداد 3.829.870 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.056.433.563 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 35 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان  با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 175 شرکت با افزایش قیمت و 102 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 431 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29098 واحد رسید.

 
افتتاح دوازدهمین شرکت کارگزاری در تالار ارومیه
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۱   کلمات کلیدی:

شرکت کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه به عنوان دوازدهمین شرکت کارگزاری در تالار ارومیه شروع به فعالیت کرد.

آقای رحمان گردی به عنوان معامله گر و نماینده این شرکت از امروز رسماً کار خود را در تالار ارومیه شروع کردند.برای ایشان موفقیت روز افزون آرزومندیم.

 

بورس منطقه ای آ.غربی


 
سه شنبه 11 مهر 91
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 11/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 11/07/1391 تعداد 2.917.624 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.397.583.401 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 82 شرکت با افزایش قیمت و 173 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 121 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 28667 واحد رسید.

 
دوشنبه 10 مهر 91
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 10/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 10/07/1391 تعداد 2.197.424سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.012.686.808ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 14 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان  با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 83 شرکت با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 418 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 28788 واحد رسید.

 
یکشنبه 9 مهر 91
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 09/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 09/07/1391 تعداد 4.963.363 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.931.201.141 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس  با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 144 شرکت با افزایش قیمت و 104 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 47 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 378 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29207 واحد رسید.

 
بیشترین افزایش شاخص طی یک روز در 8 مهر ماه
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه مورخه 08/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 08/07/1391 تعداد 2.212.915 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.086.883.848 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 66 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آلومینیم ایران  با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 213 شرکت با افزایش قیمت و 65 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 696 واحد افزایش (بیشترین افزایش شاخص در طی یک روز ) نسبت به روز قبل به 28828 واحد رسید.

 
رشد 78 درصدی حجم و 68 درصدی ارزش معاملات در شهریور ماه
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩   کلمات کلیدی:

      گزارش معاملات شهریور ماه 1391        

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در شهریور ماه 1391 تعداد  36.138.659 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 105.779.428.597 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات تالار ارومیه در شهریور ماه با رشد 68 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 78 درصدی همراه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم 235 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 21 میلیارد ریال معامله درشهریور ماه توانست 20 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 12 میلیارد ریال معامله در شهریور ماه، 12 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 117 کد معاملاتی جدید نیز در این ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل شاهد رشد 5/28 درصدی بودیم. در ضمن شاخص کل بازار با 2235 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 26514 واحد رسید.

 


 
شکستن رکورد 46 ساله شاخص بورس و ثبت رقم بی سابقه 28132
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 05/07/1391

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 05/07/1391 تعداد 15.353.106 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 40.063.393.524 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل حجم معاملات بیش از 5/21 درصد رشد داشته است .
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 129 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 31 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 1618 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل و شکستن رکورد تاریخی شاخص بازار به رقم بی سابقه  28132 واحد رسید.که این رقم بیشترین رقم در طول عمر 46 بورس می باشد .

 
رویایی ترین روز تاریخ بورس ایران با افزایش رقم بی سابقه 692 واحدی شاخص بورس
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 05/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 05/07/1391 تعداد 1.923.767 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.992.597.388 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت شیراز  با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 216 شرکت با افزایش قیمت و 46 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 692 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 28132 واحد رسید.
 • شایان ذکر است امروز در رویایی ترین روز 46 ساله بورس ایران شاهد بیشترین افزایش شاخص در طی یک روز با 692 واحد افزایش و همچنین شکسته شدن رکورد شاخص بازار سهام و رسیدن آن به رکورد تاریخی و بی سابقه 28132 واحد بودیم.

 


 
سه شنبه 4 مهر 91
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 04/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 04/07/1391 تعداد 4.391.224 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.589.528.176 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 32 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 55 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بورسیران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/44 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو  با 5/44 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 191 شرکت با افزایش قیمت و 64 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 359 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 27440 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 3 مهر 91
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 03/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 03/07/1391 تعداد 3.013.503 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.877.290.017 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 57 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 186 شرکت با افزایش قیمت و 129 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 43 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 27083 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 2 مهر 91
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 02/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 02/07/1391 تعداد 3.013.503 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.161.820.767 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 9 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 174 شرکت با افزایش قیمت و 72 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 251 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 27127 واحد رسید.

 


 
شنبه 1 مهر 90
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 01/07/1391        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 01/07/1391 تعداد 3.508.035 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.442.157.176 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 182 شرکت با افزایش قیمت و 100 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با 360 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 26875 واحد رسید.