رشد 211 درصدی ارزش معاملات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

       گزارش معاملات فروردین ماه 1392        

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در فروردین ماه 1392 تعداد  48.168.465 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 309.505.049.631 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات در مقایسه با اسفند ماه  8 درصد و در مقایسه دوره مشابه سال گذشته 211 درصد رشد داشته است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 197 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 83 میلیارد ریال معامله در فروردین ماه توانست 27 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 109 میلیارد ریال معامله در فروردین ماه، 35 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 79 کد معاملاتی جدید نیز در این اسفند ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 2510 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 40550 واحد رسید .

 


 
شنبه 31 فروردین 92
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 31/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 31/01/1392 تعداد 3.845.726 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 40.509.642.166 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 69 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 82 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 5/47 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 126 شرکت با افزایش قیمت و 158 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 59 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  196 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 40550 واحد رسید.

 


 
رشد 200 درصدی ارزش معاملات و 82 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 28/01/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 28/01/1392 تعداد 22.976.580 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 156.005.207.044 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 87 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است حجم معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل با رشد 82 درصدی و ارزش معاملات نیز با رشد بیش از 200 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 130 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 18 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 70 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 24 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 214 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 40747 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 28 فروردین 92
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 28/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 28/01/1392 تعداد 2.081.031سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.840.057.296 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 204 شرکت با افزایش قیمت و 124 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  87 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 40747 واحد رسید.

 

 

 


 
سه شنبه 27 فروردین 92
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧   کلمات کلیدی:

(اصلاحیه)

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 27/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 27/01/1392 تعداد 16.408.258 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 126.221.700.459ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/97 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 57 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 5/84 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 178 شرکت با افزایش قیمت و 113 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 47 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  213 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 40834 واحد رسید.

  
دوشنبه 26 فروردین
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 26/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 26/01/1392 تعداد 2.186.444 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.644.230.425 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/42 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پخش البرز با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 183 شرکت با افزایش قیمت و 113 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  365 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 40621 واحد رسید.

 
شنبه 24 فروردین 92
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 24/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 24/01/1392 تعداد 2.300.847 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.299.218.864 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 23 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام حق تقدم شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 134 شرکت با افزایش قیمت و 154 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 55 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  277 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 40255 واحد رسید.

 
رشد 267 درصدی ارزش و 356 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 21/01/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 21/01/1392 تعداد 12.625.072 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 51.806.456.627 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است حجم معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل با رشد 356 درصدی و ارزش معاملات نیز با رشد 267 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 132 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 32 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در مقایسه با هفته قبل با رشد 146 درصدی همراه بود.در ضمن شاخص کل بازار با 382 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 40533 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 21 فروردین 91
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 21/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 21/01/1392 تعداد 2.444.513 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.368.686.220 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/82 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 37 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 137 شرکت با افزایش قیمت و 158 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 42 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  73 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 40533 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 20 فروردین
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 20/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 20/01/1392 تعداد 2.733.906 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.437.533.354 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 59 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 58 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 163 شرکت با افزایش قیمت و 130 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  538 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 40606 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 19 فروردین
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 19/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 19/01/1392 تعداد 2.858.639 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.842.201.373 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران با 5/21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 183 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 62 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  152 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 40068 واحد رسید.

 
یکشنبه 18 فروردین
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 11/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 11/01/1392 تعداد 535.077 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.804.620.117 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 175 شرکت با افزایش قیمت و 85 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  275 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 39990 واحد رسید.

 
شنبه 17 فروردین 91
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 17/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 17/01/1392 تعداد 2.052.309 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.729.510.959 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 51 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران با 5/27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت با افزایش قیمت و 98 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  16 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 40134 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 14 فروردین 92
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 14/01/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 14/01/1392 تعداد 2.769.144سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.121.489.039 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 112 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 38 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 13 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار با 410 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 40151 واحد رسید

 
چهارشنبه 14 فروردین
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 14/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 14/01/1392 تعداد 849.080 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.084.899.183 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 165 شرکت با افزایش قیمت و 98 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  161 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 40151 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 11 فروردین 92
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 11/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 11/01/1392 تعداد 535.077 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.804.620.117 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 175 شرکت با افزایش قیمت و 85 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  275 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 39990 واحد رسید.

 
شنبه 10 فروردین
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 10/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 10/01/1392 تعداد 1.384.987 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.231.969.739 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 47 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 138 شرکت با افزایش قیمت و 120 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 55 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  26 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 39714 واحد رسید.

 
شنبه 10 فروردین 92
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 10/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 10/01/1392 تعداد 1.384.987 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.231.969.739 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس  با 47 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 138 شرکت با افزایش قیمت و 120 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 55 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  26 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 39714 واحد رسید.

 
گزارش معاملات سال 1391 تالار ارومیه
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٠   کلمات کلیدی:

رشد 15 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه در سال 91 نسبت به سال 90 

 

 •  در سال 1391 تعداد  486.431.879 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 1.765.014.957.271ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با سال 90  ارزش معاملات با رشد 15 درصدی همراه بود.
 • در سال 1391 در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 395 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 430 میلیارد ریال معامله در سال 1391 توانست 24 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در سال 1391 سهام شرکت پتروشیمی پردیس  بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 111 میلیارد ریال معامله در سال 1391، 6 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 1743 کد معاملاتی جدید نیز در سال 1391 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است که نسبت به سال قبل با رشد 18 در صدی همراه بود. در ضمن شاخص کل بازار با رشد 47 درصدی نسبت به سال 1390 وبا 12135 واحد افزایش به 38040 واحد رسید .

 


 
رشد 380درصدی ارزش معاملات و 121 درصدی حجم معاملات تالار ارومیه در هفته اول فرورد
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 07/01/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 07/01/1392 تعداد 5.951.943 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 47.062.254.755 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 76 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است حجم معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل با رشد 121 درصدی و ارزش معاملات نیز با رشد 380 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 91 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 48 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت نفت پاسارگاد با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 8 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار با 1701 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 39741 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 7 فروردین 1392
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 07/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 07/01/1392 تعداد 772.896 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.791.147.538 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 73 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت فارابی  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 51 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان  با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 138 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 65 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  390 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 39741 واحد رسید.

 
سه شنبه 6 فروردین 1392
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 06/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 06/01/1392 تعداد 2.002.972سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.473.662.144 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 90 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 43 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت فارابی  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 53 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت نفت پاسارگاد  با 40 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 243 شرکت با افزایش قیمت و 28 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  748 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 39351 واحد رسید.

 
دوشنبه 5 فروردین 1392
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 05/01/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 05/01/1392 تعداد 593.131 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.797.445.073 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 90 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 38 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت توسعه سهند  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان  با 47 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 243 شرکت با افزایش قیمت و 28 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  561 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 38602 واحد رسید.

 


 
رشد 55 درصدی حجم معاملات در اسفند ماه
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥   کلمات کلیدی:

    

(اصلاحیه)

گزارش معاملات اسفند ماه 1391          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 •  در اسفند ماه 1391 تعداد  61.331.984 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 285.909.969.898ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با بهمن ماه  ارزش معاملات با رشد 6 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 55 درصدی همراه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 210 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 83 میلیارد ریال معامله در اسفند ماه توانست 29 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 30 میلیارد ریال معامله در اسفند ماه، 9 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 231 کد معاملاتی جدید نیز در این اسفند ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شده است که نسبت به ماه قبل با رشد 33 در صدی همراه بود. در ضمن شاخص کل بازار با 699 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 38040 واحد رسید .