شنبه 28 اردیبهشت
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 28/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 28/02/1392 تعداد 2.105.481 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.533.257.017 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 33 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 106 شرکت با افزایش قیمت و 157 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 61 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  563 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 43301 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 25 اردیبهشت
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 25/02/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 25/02/1392 تعداد 16.704.271 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 98.055.819.364 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 153 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 5/21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 30 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار با 819 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 43864 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 25 اردیبهشت
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 25/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 25/02/1392 تعداد 5.987.282 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 33.268.730.533ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 78 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 37 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 92 شرکت با افزایش قیمت و 185 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 66 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  264 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 43864 واحد رسید.

 
سه شنبه 24 اردیبهشت
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 24/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 24/02/1392 تعداد 2.175.883 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 19.675.977.016ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/10 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 52 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 60 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 70 شرکت با افزایش قیمت و 205 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 42 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  834 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 44129 واحد رسید.

 
دوشنبه 23 اردیبهشت
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 23/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 23/02/1392 تعداد 2.398.320 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.453.465.182 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 68 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 15 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی خراسان با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 110 شرکت با افزایش قیمت و 209 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 50 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  549 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 44963 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 22 اردیبهشت
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 22/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 22/02/1392 تعداد 3.373.890 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.305.182.713 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 203 شرکت با افزایش قیمت و 94 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  421 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 45512 واحد رسید.

 
شنبه 21 اردیبهشت
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 21/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 21/02/1392 تعداد 2.768.896 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.352.463.920 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت با افزایش قیمت و 132 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 56 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  407 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 45091 واحد رسید.

 


 
رشد 51 درصدی ارزش معاملات تالار ارومیه
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 18/02/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 18/02/1392 تعداد 22.704.505 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 145.473.128.112 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 75 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات تالار ارومیه در مقایسه با هفته قبل با رشد بیش از  51 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 157 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/30 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 32 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 30 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار با 146 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 44683 واحد رسید.

 

 


 
چهارشنبه 18 اردیبهشت
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 18/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 18/02/1392 تعداد 6.983.541 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 57.799.048.782 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 86 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس با 73 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 83 شرکت با افزایش قیمت و 185 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  23 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 44683 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 17 اردیبهشت
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 17/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 17/02/1392 تعداد 1.672.856 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.886.249.087 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 45 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 67 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت شیراز با 18درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 105 شرکت با افزایش قیمت و 180 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  236 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 44707 واحد رسید.

 
دوشنبه 16 اردیبهشت
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 16/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 16/02/1392 تعداد 4.311.262 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 19.055.184.860 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تهران با 18درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 142 شرکت با افزایش قیمت و 154 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  45 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 44943 واحد رسید.

 
یکشنبه 15 اردیبهشت
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 15/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 15/02/1392 تعداد 6.702.155 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 45.314.879.214 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 83 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تهران با 40 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 124 شرکت با افزایش قیمت و 153 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 49 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  95 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 44897 واحد رسید.

 


 
شنبه 14 اردیبهشت
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 14/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 14/02/1392 تعداد 3.034.691 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.417.766.169 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تهران با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  456 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 44993 واحد رسید.

 
رشد 52 درصدی حجم و 5/8 درصدی ارزش معاملات تالا رارومیه
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 11/02/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 11/02/1392 تعداد 24.844.962 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 96.348.502.774 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است حجم معاملات تالار ارومیه نسبت به هفته قبل با رشد 52 درصدی و ارزش معاملات نیز با رشد بیش از 5/8 درصدی همراه بود.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 170 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 44 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار با 2485 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 44537 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 11 اردیبهشت
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 11/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 11/02/1392 تعداد 4.117.597 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.201.638.370 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 155 شرکت با افزایش قیمت و 95 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 62 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  542 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 44537 واحد رسید.

 
سه شنبه 10 اردیبهشت
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 10/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 10/02/1392 تعداد 2.919.130 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.364.856.670 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 177 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  801 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 43994 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 9 اردیبهشت
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 09/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 09/02/1392 تعداد 5.109.185 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.245.726.635 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 69 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 56 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 210 شرکت با افزایش قیمت و 94 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  684 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 43192 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 8 اردیبهشت
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 08/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 08/02/1392 تعداد 2.611.919 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.240.377.208 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/74 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 147 شرکت با افزایش قیمت و 152 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 60 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  173 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 42507 واحد رسید.

 
شنبه 7 اردیبهشت 92
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 07/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 07/02/1392 تعداد 6.092.639 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.012.569.806 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 71 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 183 شرکت با افزایش قیمت و 122 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  281 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 42334 واحد رسید.

 


 
هفته منتهی به 4 اردیبهشت
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 04/02/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 04/02/1392 تعداد 16.359.521 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 88.689.032.759 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 135 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/43 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 43 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. که در مقایسه با هفته قبل 79 درصد رشد داشته داست.در ضمن شاخص کل بازار با 1305 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 42052 واحد رسید.

 

 


 
چهارشنبه 4 اردیبهشت
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 04/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 04/02/1392 تعداد 3.994.492 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.283.334.085 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سیمان مازندران با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 194 شرکت با افزایش قیمت و 102 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 61 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  468 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 42052 واحد رسید.

 
 
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 03/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 03/02/1392 تعداد 3.791.218 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.806.541.372 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 203 شرکت با افزایش قیمت و 71 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  450 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 41583 واحد رسید.

 

 

 


 
یکشنبه 1 اردیبهشت 92
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 01/02/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 01/02/1392 تعداد 3.178.145 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.919.643.653 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 16 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 57 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی فن آوران با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 143 شرکت با افزایش قیمت و 134 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار نیز با  17 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 40533 واحد رسید.