گزارش معاملات سه شنبه 29 مرداد 1392
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 1392/05/29

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 29/05/1392 تعداد 3.913.899 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.119.212.387 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 90 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 129 شرکت با افزایش قیمت و 206 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 484 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 59568 واحد رسید.

 
گزارش معاملات دوشنبه 28 مرداد 1392
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۸   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 1392/05/28

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 28/05/1392 تعداد 7.513.509 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 23.946.359.184 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/38 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 103 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شیشه و گاز با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 176 شرکت با افزایش قیمت و 161 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 113 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 60052 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات یکشنبه 27 مرداد 1392
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 27/05/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 27/05/1392 تعداد 7.217.551 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 22.641.749.425 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 107 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی شازند با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 109 شرکت با افزایش قیمت و 227 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 471 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 59938 واحد رسید.

 
گزارش معاملات شنبه 26 مرداد 1392
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات روز شنبه مورخه 26/05/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 26/05/1392 تعداد 7.948.335 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.610.896.371 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 13 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 105 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 196 شرکت با افزایش قیمت و 146 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 800 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 60410 واحد رسید.

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 23 مرداد 1392
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳   کلمات کلیدی:

 

گزارش معاملات هفته منتهی به 1392/05/23

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 23/05/1392 تعداد 40.285.885 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 124.809.466.154ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 198 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.

در این هفته 59 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1468 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 59610 واحد رسید. 


 
گزارش معاملات چهارشنبه 23 مرداد 1392
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 1392/05/23

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 23/05/1392 تعداد 11.527.014 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 29.950.055.844 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 120 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک صادرات با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 173 شرکت با افزایش قیمت و 164 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 144 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 59610 واحد رسید.

 
گزارش معاملات سه شنبه 22 مرداد 1392
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٢   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 1392/05/22

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 22/05/1392 تعداد 17.130.271 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 51.904.840.058 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 105 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 32 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 234 شرکت با افزایش قیمت و 114 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 146 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 59754 واحد رسید.

 
گزارش معاملات دوشنبه 21 مرداد 1392
ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۱   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 1392/05/21

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 21/05/1392 تعداد 7.322.454 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 26.314.875.631 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 35 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 105 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 230 شرکت با افزایش قیمت و 108 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 718 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 59608 واحد رسید.

 
گزارش معاملات یکشنبه 20 مرداد 1392
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٠   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 20/05/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 20/05/1392 تعداد 4.306.146 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.639.694.621 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 105 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 15 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگای ایران(مپنا) با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 231 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 42 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 747 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 58889 واحد رسید.

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 16 مرداد 1392
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 16/05/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 16/05/1392 تعداد 37.416.661 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 126.280.847.825ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات بیش از 5/39 درصد وحجم معاملات بیش از 31 درصد رشد داشته است .
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 210 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام بانک صادرات با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 60 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 974 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 58142 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 16 مرداد 1392
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 16/05/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 16/05/1392 تعداد 37.416.661 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 126.280.847.825ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات بیش از 5/39 درصد وحجم معاملات بیش از 31 درصد رشد داشته است .
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 210 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام بانک صادرات با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 60 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 974 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 58142 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات چهارشنبه 16 مرداد 1392
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 16/05/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 16/05/1392 تعداد 5.239.794 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.166.135.365 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 114 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

در معاملات امروز سهام و حق تقدم 224 شرکت با افزایش قیمت و 117 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 467 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 58142 واحد رسید.


 
گزارش معاملات دوشنبه 14 مرداد 1392
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٤   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 1392/05/14        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/05/1392 تعداد 5.659.426 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 19.782.757.102 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 97 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک صادرات با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت با افزایش قیمت و 180 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 151 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 57415 واحد رسید.

 
گزارش معاملات 13 مرداد 1392
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۳   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 1392/05/13

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/05/1392 تعداد 8.128.310 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.493.927.737 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 122 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک صادرات با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 171 شرکت با افزایش قیمت و 170 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 39 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 132 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 57264 واحد رسید.

 
گزارش معاملات 12 مرداد 1392
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۳   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 1392/05/12

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 12/05/1392 تعداد 13.776.750 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 42.802.527.820 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 16 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 122 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی تامین با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 192 شرکت با افزایش قیمت و 147 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 229 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 57397 واحد رسید.

 
گزارش هفته منتهی به 9 مرداد 1392
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۳   کلمات کلیدی:

   گزارش معاملات هفته منتهی به 1392/05/09

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 09/05/1392 تعداد 28.481.923 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 90.438.813.918 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 175 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.

در این هفته 51 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 742 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 57168 واحد رسید. 


 
گزارش 9 مرداد 1392
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٩   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 09/05/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 09/05/1392 تعداد 9.242.769 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.530.773.439 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 108 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک پاسارگاد با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 179 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 768 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 57168 واحد رسید.

 
گزارش معاملات 7 مرداد 1392
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٧   کلمات کلیدی:

     گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 1392/05/07

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 07/05/1392 تعداد 6.022.012 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.344.850.745 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 100 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری سپه با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 196 شرکت با افزایش قیمت و 138 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 151 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 56400 واحد رسید.

 


 
گزارش 6 مرداد 1392
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦   کلمات کلیدی:

    گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 06/05/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 06/05/1392 تعداد 5.321.752 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.694.785.421 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 44 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی شیراز با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

در معاملات امروز سهام و حق تقدم 117 شرکت با افزایش قیمت و 186 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 261 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 56551 واحد رسید


 
گزارش 5 مرداد 1392
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦   کلمات کلیدی:

    گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 05/05/1392        

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 05/05/1392 تعداد 7.895.390 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.868.404.313 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 26 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری سپه با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 110 شرکت با افزایش قیمت و 177 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 135 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 56290 واحد رسید.

 
گزارش چهارشنبه 2 مرداد 1392
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢   کلمات کلیدی:

    گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 1392/05/02

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 02/05/1392 تعداد 8.123.172 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 28.088.236.771 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 170 شرکت با افزایش قیمت و 107 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 483 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 56426 واحد رسید.

 
گزارش 1 مرداد 1392
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 01/05/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 01/05/1392 تعداد 6.789.498 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 23.742.468.863 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کالسیمین با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 195 شرکت با افزایش قیمت و 69 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 613 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 55942 واحد رسید.