گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 28 آبان 1392
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه مورخه 28/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 28/08/1392 تعداد 5.240.191 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 22.766.049.579 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 14 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 105 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی پردیس با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 273 شرکت با افزایش قیمت و 130 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 813 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78142 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 27 آبان 1392
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه مورخه 27/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 27/08/1392 تعداد 4.999.982 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.295.551.564 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 18 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 102 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 189 شرکت با افزایش قیمت و 184 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 113 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77328 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 26 آبان 1392
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه مورخه 26/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 26/08/1392 تعداد 5.300.674 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.507.241.061 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 16 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 123 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کیمیدارو با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 192 شرکت با افزایش قیمت و 187 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 458 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77214 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 25 آبان 1392
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه مورخه 25/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 25/08/1392 تعداد 7.612.361 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 28.442.437.749 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 112 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 294 شرکت با افزایش قیمت و 79 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 740 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77673 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 22 آبان 1392
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 22/08/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 22/08/1392 تعداد 31.401.092 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 118.604.971.196 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 14 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 216 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 13درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 48 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1064 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 76932 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 21 آبان 1392
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه مورخه 21/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 21/08/1392 تعداد 6.124.541 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.469.599.016 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 127 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت داروسازی تولید دارو با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 265 شرکت با افزایش قیمت و 109 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 62 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 36 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76932 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 20‌ آبان 1392
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٠   کلمات کلیدی:

 

گزارش معاملات روز  دوشنبه مورخه 20/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 20/08/1392 تعداد 7.630.302 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.549.053.473 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 20 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 14 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 127 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک پاسارگاد با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 221 شرکت با افزایش قیمت و 157 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 223 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 76895 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 19 آبان 1392
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه مورخه 19/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 19/08/1392 تعداد 7.064.219 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 29.961.939.100 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 14 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 106 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 150 شرکت با افزایش قیمت و 222 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 60 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 159 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77118 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 18 آبان 1392
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۸   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه مورخه 18/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 18/08/1392 تعداد 10.582.030 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 36.624.379.607 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 74 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 110 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 230 شرکت با افزایش قیمت و 139 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 59 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1090 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76959 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 15 آبان 1392
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 15/08/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 15/08/1392 تعداد 40.559.608 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 161.093.028.258 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات بیش از 5/17 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 14 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 230 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 42 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2315 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 75868 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 15 آبان 1392
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه مورخه 15/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 15/08/1392 تعداد 12.876.186سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 59.797.796.921 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/80 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 120 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 65 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 5/59 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 260 شرکت با افزایش قیمت و 115 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1430 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 75868 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه 14 آبان 1392
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه مورخه 14/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 14/08/1392 تعداد 4.603.430 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.102.605.241ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 14 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 120 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت شیراز با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 231 شرکت با افزایش قیمت و 139 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 704 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74438 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه 13 آبان 1392
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه مورخه 13/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/08/1392 تعداد 4.478.161 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.969.267.526 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 113 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 150 شرکت با افزایش قیمت و 223 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 31 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73734 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز یکشنبه 12 آبان 1392
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه مورخه 12/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/08/1392 تعداد 8.354.406 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 31.532.245.341 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 115 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 188 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 68 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 261 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73766 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز شنبه 11 آبان 1392
ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه مورخه 11/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 11/08/1392 تعداد 10.246.195 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 32.690.888.589 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 112 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 160 شرکت با افزایش قیمت و 209 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 60 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 48 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73504 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 8 آبان 1392
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 08/08/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 08/08/1392 تعداد 42.379.102 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 136.784.268.982 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 207 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام بانک ملت با 32 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 71 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 523 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73553 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه 8 آبان 1392
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه مورخه 08/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 08/08/1392 تعداد 10.416.122 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.564.505.460 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 12 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 117 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک صادرات با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 212 شرکت با افزایش قیمت و 147 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 63 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 385 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73553 واحد رسید.

 
گزارش معاملات روز سه شنبه 7 آبان 1392
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٧   کلمات کلیدی:

 

گزارش معاملات روز  سه شنبه مورخه 07/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 07/08/1392 تعداد 8.928.018 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 27.915.597.172 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 17 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 113 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک ملت با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 204 شرکت با افزایش قیمت و 148 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 53 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 952 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73167 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه 6 آبان 1392
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه مورخه 06/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 06/08/1392 تعداد 6.220.430 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.961.214.333 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک سینا با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 159 شرکت با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72215 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه 5 آبان 1392
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه مورخه 05/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 05/08/1392 تعداد 6.220.430 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.961.214.333 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک سینا با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 104 شرکت با افزایش قیمت و 225 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 59 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1348 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 72201 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه 4 آبان 1392
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه مورخه 04/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 در روز دوشنبه مورخه 06/08/1392 تعداد 7.732.010 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 23.431.269.461 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.

 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 102 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک سینا با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 159 شرکت با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72215 واحد رسید.

 

85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام بانک سینا با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.

 

 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 159 شرکت با افزایش قیمت و 178 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 72215 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 1 آبان 1392
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 01/08/1392

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 01/08/1392 تعداد 42.178.902 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 238.849.655.434 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است در مقایسه با هفته قبل ارزش معاملات 30 درصد و حجم معاملات 5/28 درصد رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 215 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 69 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 364 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73030 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه 1 آبان 1392
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه مورخه 01/08/1392

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 01/08/1392 تعداد 9.799.925 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 49.621.763.860 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 100 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 176 شرکت با افزایش قیمت و 137 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 57 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 33 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73030 واحد رسید.

 
گزارش معاملات مهر ماه 1392
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات مهر ماه 1392 

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در مهر ماه 1392 تعداد 153.862.883 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 749.760.852.365 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات در مقایسه با مهر سال گذشته 298 درصد و حجم معاملات نیز 5/165 درصد رشد داشته است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 312 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 174 میلیارد ریال معامله در مهر ماه توانست 23 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت پتروشیمی پردیس بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 53 میلیارد ریال معامله در مهر ماه، 7 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 266 کد معاملاتی جدید نیز در مهر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد که در مقایسه با ماه گذشته 5/44 درصد رشد داشته است. در ضمن شاخص کل بازار با 11290 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته با بیش از 18 درصد رشد به 72997 واحد رسید .