گزارش معاملات هفته منتهی به 27/12/1393
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 27/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 27/12/1393 تعداد 32.412.216 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 48.058.323.767 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 161 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/15 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت بانک صادرات با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1539 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 62531 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 27/12/1393
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 27/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 27/12/1393 تعداد 5.325.828 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.081.398.528 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 71 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  310 شرکت با افزایش قیمت و 97  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 83 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 999 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  62531 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 26/12/1393
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 26/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 26/12/1393 تعداد 3.798.834 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.244.530.193 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک سینا با 21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  134 شرکت با افزایش قیمت و 250  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 81 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 3589 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61532 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 25/12/1393
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 25/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 25/12/1393 تعداد 11.244.204 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.386.946.830 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادارات با 38 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  171 شرکت با افزایش قیمت و 209  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 104 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 142 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  65122 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 24/12/1393
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 24/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 24/12/1393 تعداد 7.658.539 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.352.202.598 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/74 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 68 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  219 شرکت با افزایش قیمت و 179  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 77 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 370 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64980 واحد رسید.

 

 


 
 
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 19/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 19/12/1393 تعداد 3.114.574 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.398.718.249 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا دیزل با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 73 شرکت با افزایش قیمت و 245 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63853 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 13/12/1393
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 13/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 13/12/1393 تعداد 16.857.245 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 37.629.620.028 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 143 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 37 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64014 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 16/12/1393
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 16/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 16/12/1393 تعداد 2.544.041 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.836.301.229 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6  کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه 1 با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 116 شرکت با افزایش قیمت و 199 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 39 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63911 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 23/12/1393
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 23/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 23/12/1393 تعداد 4.384.811 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.993.245.618 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 73 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بیمه میهن با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  229 شرکت با افزایش قیمت و 131  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 539 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64610 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 20/12/1393
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 20/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 20/12/1393 تعداد 18.079.283 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 33.567.881.688 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 45 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 153 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 17 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 56 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64070 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 20/12/1393
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 20/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 20/12/1393 تعداد 7.232.174 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.661.497.810 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/26 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 58 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با 5/20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم  --- شرکت با افزایش قیمت و ---  شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت -- شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 217 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64070 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 17/12/1393
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 17/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 17/12/1393 تعداد 3.055.940 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.276.572.202 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6  کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمباین سازی ایران با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 140 شرکت با افزایش قیمت و 199 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 184 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63806 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 13/12/1393
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 13/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 13/12/1393 تعداد 2.338.326 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.630.064.746 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه سال 93  با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 192 شرکت با افزایش قیمت و 135 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 41 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 18 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64014 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 12/12/1393
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 12/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 12/12/1393 تعداد 6.377.766 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.281.280.626 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 56 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه  با 45 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 116 شرکت با افزایش قیمت و 201 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 41 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63996 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 11/12/1393
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 11/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 11/12/1393 تعداد 6.377.766 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.281.280.626 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 58 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 56 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه  با 45 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 184 شرکت با افزایش قیمت و 140 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 94 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63954 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 10/12/1393
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 10/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 10/12/1393 تعداد 3.868.597 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.023.227.097 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه  با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 151 شرکت با افزایش قیمت و 167 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 90 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63860 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 09/12/1393
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 09/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 09/12/1393 تعداد 2.228.256 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.350.653.172 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه سال 93 با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 86 شرکت با افزایش قیمت و 224 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 100 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  63950 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 06/12/1393
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 06/12/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 06/12/1393 تعداد 18.218.751 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 35.059.739.310 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 142 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 18 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران  با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 4 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 669 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64051 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 06/12/1393
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 06/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 06/12/1393 تعداد 5.387.861 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.293.264.125 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/25 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 57 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمباین سازی ایران با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 79 شرکت با افزایش قیمت و 231 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 474 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64051 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 05/12/1393
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 05/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 05/12/1393 تعداد 2.890.996 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.715.110.885 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 73 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمباین سازی ایران با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 136 شرکت با افزایش قیمت و 174 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 152 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64525 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 04/12/1393
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 04/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 04/12/1393 تعداد 4.063.196 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.829.118.645 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 78 شرکت با افزایش قیمت و 221 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 41 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64678 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 03/12/1393
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 03/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 03/12/1393 تعداد 2.972.750 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.286.908.914 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 90 شرکت با افزایش قیمت و 197 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 147 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64719 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات بهمن ماه 1393
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات بهمن ماه 1393

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در بهمن ماه 1393 تعداد 97.340.985 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 201.063.971.504 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 275 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 42 میلیارد ریال معامله در بهمن ماه توانست 21 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 22 میلیارد ریال معامله در بهمن ماه ، 11 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 50 کد معاملاتی جدید نیز در بهمن ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد .در ضمن شاخص کل بازار با 844 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 64720 واحد رسید .

 

 


 
گزارش معاملات روز شنبه مورخه 02/12/1393
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 02/12/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 02/12/1393 تعداد 2.903.948 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.935.336.741 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 78 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با 39 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 132 شرکت با افزایش قیمت و 158 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 147 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  64867 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 29/11/1393
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 29/11/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 29/11/1393 تعداد 27.520.402 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 69.611.137.068 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 38 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 169 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران  با 5/32 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 16 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 161 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 64720 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 29/11/1393
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 29/11/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 29/11/1393 تعداد 5.563.341 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.662.945.459 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 37 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بیمه سامان با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 155 شرکت با افزایش قیمت و 181 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 91 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  64720 واحد رسید.