گزارش معاملات هفته منتهی به 29 مرداد 1393
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 29/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 29/05/1393 تعداد 14.099.087 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 37.596.306.582 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 191 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه  با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 31 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 458 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 73905 واحد رسید. 

 
گزارش معاملات روز چهارشنبه 29 مرداد 1393
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 29/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 29/05/1393 تعداد 2.040.939 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 6.125.212.785 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آبسال با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 186 شرکت با افزایش قیمت و 203 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73905 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 28 مرداد
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 28/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 28/05/1393 تعداد 3.411.801 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.568.791.940 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 70 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 70 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 12 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی آبادان با 28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 165 شرکت با افزایش قیمت و 215 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 4 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73902 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 27 مرداد
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 27/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 27/05/1393 تعداد 2.700.910 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.401.681.148 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 44 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شیشه و گاز با 5/25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 206 شرکت با افزایش قیمت و 171 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 45 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73906 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 26 مرداد
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 26/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 26/05/1393 تعداد 3.672.772 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.957.352.503 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 94 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 107 شرکت با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 98 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73952 واحد رسید.

 
شنبه 25 مرداد
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 25/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 25/05/1393 تعداد 2.272.665 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.543.268.206 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 134 شرکت با افزایش قیمت و 210 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 312 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74051 واحد رسید.

 


 
هفته منتهی به 22 مرداد
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 22/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 22/05/1393 تعداد 18.235.137 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 47.922.773.574 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 185 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  با 5/8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 18 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 250 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74363 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 22 مرداد
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 22/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 22/05/1393 تعداد 4.606.902 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.375.572.492 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت آبسال با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 182 شرکت با افزایش قیمت و 165 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 92 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74363 واحد رسید.

 
سه شنبه 21 مرداد
ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 21/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 21/05/1393 تعداد 4.599.893 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.087.411.201 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/38 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 162 شرکت با افزایش قیمت و 188 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 92 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74455 واحد رسید.

 
دوشنبه 20 مرداد
ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 20/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 20/05/1393 تعداد 2.967.167 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.010.629.175 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 236 شرکت با افزایش قیمت و 124 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 148 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74547 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 19 مرداد
ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 19/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 19/05/1393 تعداد 2.302.817 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.945.720.763 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/18 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شیشه و گاز با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 134 شرکت با افزایش قیمت و 207 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 0.3 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74398 واحد رسید.

 


 
شنبه 18 مرداد
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 18/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 18/05/1393 تعداد 3.563.696 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.416.778.147 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 78 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/43 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت حفاری شمال با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 112 شرکت با افزایش قیمت و 223 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 215 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74398 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 15 مرداد
ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 15/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 15/05/1393 تعداد 19.696.770 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 42.090.963.712 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 161 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 29 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 384 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74613 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 15 مرداد
ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 15/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 15/05/1393 تعداد 1.790.963 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.452.255.403 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 46 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/42 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 188 شرکت با افزایش قیمت و 189 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 33 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 83 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74613 واحد رسید.

 
سه شنبه 14 مرداد
ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 14/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 14/05/1393 تعداد 2.469.241 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.681.338.643 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 59 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 115 شرکت با افزایش قیمت و 219 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 30 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 11 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74697 واحد رسید.

 
دوشنبه 13 مرداد
ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 13/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/05/1393 تعداد 4.066.623 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.943.666.301 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بهپرور بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/46 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با 22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 198 شرکت با افزایش قیمت و 133 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 71 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74709 واحد رسید.

 
یکشنبه 12 مرداد
ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 12/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/05/1393 تعداد 5.031.628 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.076.645.386 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 63 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/72 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با 5/35 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 102 شرکت با افزایش قیمت و 254 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 203 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74637 واحد رسید.

 


 
شنبه 11 مرداد
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 11/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 11/05/1393 تعداد 6.338.315 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.937.057.979 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 10 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 66 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری بورسیران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/32 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری ملت با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 115 شرکت با افزایش قیمت و 240 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 156 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74841 واحد رسید.

 
گزارش معاملات هفته منتهی به 06/05/1393
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 06/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 06/05/1393 تعداد 13.809.153 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 39.572.828.101 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 145 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 10 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 156 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74997 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 06/05/1393
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 06/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 06/05/1393 تعداد 4.143.708 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.153.876.283 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 66 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 275 شرکت با افزایش قیمت و 146 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 149 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74997 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 5 مرداد
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 05/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 05/05/1393 تعداد 3.957.349 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.121.030.493 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 71 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مخابرات ایران با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 224 شرکت با افزایش قیمت و 194 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 7 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74848 واحد رسید.

 

 

                                           


 
شنبه 4 مرداد
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 04/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 04/05/1393 تعداد 5.708.096 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.297.921.325 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 65 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 56 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با 25 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 130 شرکت با افزایش قیمت و 286 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 74840 واحد رسید.

 
گزارش معاملات تیر ماه 1393
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات تیر  ماه 1393

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در تیر ماه 1393 تعداد 95.212.717 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 240.427.825.174 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر است ارزش معاملات تالار ارومیه در مقایسه با خرداد ماه با رشد 15 درصدی و حجم معاملات نیز با رشد 31 درصدی مواجه بود.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 300 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام با بیش از 56 میلیارد ریال معامله در تیر  ماه توانست 23 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 26 میلیارد ریال معامله در تیر ماه، 11 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 107 کد معاملاتی جدید نیز در تیر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 1557 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 74526 واحد رسید .

 


 
گزارش معاملات هفته منتهی به 01/05/1393
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 01/05/1393

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 01/05/1393 تعداد 19.969.892 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 49.250.282.811 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 147 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد .همچنین در این هفته سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 20 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد.در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1087 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 74841 واحد رسید.

 

 

 


 
گزارش معاملات روز چهارشنبه مورخه 01/05/1393
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 01/05/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 01/05/1393 تعداد 5.506.738 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 14.564.209.615 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 206 شرکت با افزایش قیمت و 144 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 315 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74841 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه مورخه 31/04/1393
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 31/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 31/04/1393 تعداد 4.469.412 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.577.318.636 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران دارو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 295 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 635 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74526 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز دوشنبه مورخه 30/04/1393
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 30/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 30/04/1393 تعداد 4.884.090 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.938.952.001 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در تالار ارومیه 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/45 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 281 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 140 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 73890 واحد رسید.

 

 


 
گزارش معاملات روز یکشنبه مورخه 29/04/1393
ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 29/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 29/04/1393 تعداد 5.109.652 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.169.802.559 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 12 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 62 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت توریستی و رفاهی آبادگران ایران با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 139 شرکت با افزایش قیمت و 273 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 44 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 4 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 73750 واحد رسید.

 


 
گزارش معاملات روز سه شنبه 31 تیر 1393
ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 31/04/1393

 بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 31/04/1393 تعداد 4.469.412 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.577.318.636 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در تالار ارومیه 13 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 69 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزاری مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران دارو با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 295 شرکت با افزایش قیمت و 89 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 635 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 74526 واحد رسید.