هفته منتهی به 23 دی
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 23/10/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 23/10/1394 تعداد 39.858.819 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 88.152.355.543 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/64 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر میباشد در مقایسه با هفته گذشته 30 درصد حجم معاملات و 17 درصد ارزش معاملات رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 194 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت گروه مپنا با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 14 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 884 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 63516 واحد رسید

 
چهارشنبه 23 دی
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 23/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 23/10/1394 تعداد 10.748.705 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.177.790.950 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 80 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 94 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 234 شرکت با افزایش قیمت و 147 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 675 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 63516 واحد رسید.

 


 
سه شنبه 22 دی
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 22/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 22/10/1394 تعداد 9.387.371 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.186.318.904 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 35 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 218 شرکت با افزایش قیمت و 215 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 41 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 52 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62841 واحد رسید.

 
دوشنبه 21 دی
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 21/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 21/10/1394 تعداد 5.500.974 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.559.295.206 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 96 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 51 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 301 شرکت با افزایش قیمت و 144 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 327 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62788 واحد رسید.

 
یکشنبه 20 دی
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 20/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 20/10/1394 تعداد 6.180.642 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.442.759.320 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 89 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 195 شرکت با افزایش قیمت و 263 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 193 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62461 واحد رسید

 
شنبه 19 دی
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 19/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 19/10/1394 تعداد 8.041.127 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.786.191.163 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 85 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 37 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 192 شرکت با افزایش قیمت و 252 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 45 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 22 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62655 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 16 دیماه
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 16/10/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 16/10/1394 تعداد 30.631.519 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 75.223.325.292 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • شایان ذکر میباشد در مقایسه با هفته گذشته 29 درصد حجم معاملات و 65 درصد ارزش معاملات رشد داشته است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 205 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت گروه مپنا با 5/27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 9 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 941 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 62632 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 16 دیماه
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 16/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 16/10/1394 تعداد 8.432.825 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 26.438.210.333 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 108 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 5/28 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 294 شرکت با افزایش قیمت و 171 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 38 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 576 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62632 واحد رسید.

 
سه شنبه 15 دیماه
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 15/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 15/10/1394 تعداد 5.624.022 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.789.951.336 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/77 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 86 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 49 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 48 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 355 شرکت با افزایش قیمت و 105 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 39 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 327 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62055 واحد رسید.

 
دوشنبه 14 دیماه
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 14/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 14/10/1394 تعداد 6.481.179 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.142.812.552 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 70 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 81 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 43 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه مپنا با 5/35 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 252 شرکت با افزایش قیمت و 141 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 17 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61728 واحد رسید.

 
یکشنبه 13 دیماه
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 13/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 13/10/1394 تعداد 6.087.249 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 9.780.621.504 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 84 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک سینا با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 221 شرکت با افزایش قیمت و 205 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61710 واحد رسید.

 
شنبه 12 دیماه
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 12/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 12/10/1394 تعداد 4.006.244 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.071.729.567 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 91 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت با افزایش قیمت و 247 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61700 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 9 دی
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 09/10/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 09/10/1394 تعداد 23.700.526 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 45.512.436.423 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 156 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 8 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 271 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61691 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 9 دی
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 08/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 07/10/1394 تعداد 7.829.276 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.414.625.914 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 96 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 292 شرکت با افزایش قیمت و 134 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 221 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61691 واحد رسید.

 
دوشنبه 7 دی
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 07/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 07/10/1394 تعداد 6.737.804 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 10.174.777.332 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 77 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 221 شرکت با افزایش قیمت و 189 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 66 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61469 واحد رسید.

 
یکشنبه 6 دی
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 06/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 06/10/1394 تعداد 5.920.166 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 11.116.312.557 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 74 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 31 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت قند لرستان با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 234 شرکت با افزایش قیمت و 158 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 18 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61455 واحد رسید.

 
شنبه 5 دی
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 05/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 05/10/1394 تعداد 3.213.280 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.806.720.620 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کنتورسازی ایران با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 184 شرکت با افزایش قیمت و 234 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 42 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 16 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61436 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 2 دیماه
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 02/10/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 02/10/1394 تعداد 11.758.739 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 21.320.870.456 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/43 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 117 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 8 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 727 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61420 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 2 دی ماه
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهارشنبه   مورخه 02/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 02/10/1394 تعداد 2.613.389 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.732.800.308 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 37 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 56 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت قند لرستان با 45 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 248 شرکت با افزایش قیمت و 213 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61420 واحد رسید.

 
سه ماهه سوم 94
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات سه  ماهه سوم  1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در پاییز سال  1394 تعداد 159.232.431 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 290.855.986.925 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این سه ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 352 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی با بیش از 56  میلیارد ریال معامله در سه ماهه سوم سال توانست 19 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین سهام شرکت بانک ملت بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 19 میلیارد ریال معامله در پاییز امسال، 7 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 151 کد معاملاتی جدید نیز در سه ماهه سوم سال 1394 در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 69 واحد کاهش در مقایسه با پایان سه ماهه دوم  به 61507 واحد رسید .

 
سه شنبه 1 دیماه
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 01/10/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 01/10/1394 تعداد 2.655.186 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.886.016.133 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/18 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 32 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 65 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شکر شاهرود با 52 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 165 شرکت با افزایش قیمت و 198 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 39 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 104 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 61414 واحد رسید.

 
آمار ماهانه آذر ماه
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات آذر  ماه 1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • آذر ماه 1394 تعداد 40.976.164سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 78.165.345.877 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 244 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری فارابی با بیش از 12  میلیارد ریال معامله در آذر ماه توانست 16 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت بانک ملت بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 7 میلیارد ریال معامله در آذر ماه، 12 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 42 کد معاملاتی جدید نیز در آذر ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 1371 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 61518 واحد رسید .

 


 
دوشنبه 30 آذر
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 30/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 30/09/1394 تعداد 3.364.376 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.375.938.553 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت شکر شاهرود با 19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 161 شرکت با افزایش قیمت و 204 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 17 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 61518 واحد رسید.

 
یکشنبه 29 آذر
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 29/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 29/09/1394 تعداد 1.439.378 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.894.246.138 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 24 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 44 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 56 شرکت با افزایش قیمت و 329 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 35 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 232 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 61501 واحد رسید.

 
شنبه 28 آذر
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  شنبه   مورخه 28/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 28/09/1394 تعداد 1.805.420 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.431.869.324 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 36 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 83 شرکت با افزایش قیمت و 354 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 32 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 413 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 61734 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 25 آذر
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 25/09/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 25/09/1394 تعداد 7.159.637 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.803.938.616 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/51 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 112 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بهمن دیزل با 5/7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 6 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 262 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 62147 واحد رسید

 
چهارشنبه 25 آذر
ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  چهار شنبه   مورخه 25/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهار شنبه مورخه 25/09/1394 تعداد 2.250.370 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.532.897.653 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 61 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 00 شرکت با افزایش قیمت و 000 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 000 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 86 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62147 واحد رسید.

 
سه شنبه 24 آذر
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  سه شنبه   مورخه 24/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 24/09/1394 تعداد 2.132.921 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.742.660.113 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 57 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 54 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 215 شرکت با افزایش قیمت و 200 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 167 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 17 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 62233 واحد رسید.

 
دوشنبه 23 آذر
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  دوشنبه   مورخه 23/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 23/09/1394 تعداد 1.159.210 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.171.006.497ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 42 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 43 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پتروشیمی شازند با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 188 شرکت با افزایش قیمت و 225 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 124 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 94 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62216 واحد رسید.

 
یکشنبه 22 آذر
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز  یکشنبه   مورخه 22/09/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 22/09/1394 تعداد 1.617.136 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.334.641.353 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 52 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 157 شرکت با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 140 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 99 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 62310 واحد رسید.