سه شنبه 28 مهر
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 28/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 28/07/1394 تعداد 1.979.566 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.529.289.464 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/44 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با 5/12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 143 شرکت با افزایش قیمت و 199 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 15 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63142 واحد رسید.

 
دوشنبه 27 مهر
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 27/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 27/07/1394 تعداد 2.840.764 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.471.935.489 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 53 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای نواندیشان بازارسرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گاز و لوله  با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 164 شرکت با افزایش قیمت و 266 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 55 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63126 واحد رسید.

 
یکشنبه 26 مهر
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 26/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 26/07/1394 تعداد 5.780.300 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.422.921.279 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 71 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 253 شرکت با افزایش قیمت و 135 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 272 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  63071 واحد رسید.

 
شنبه 25 مهر
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 25/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 25/07/1394 تعداد 6.021.132 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 8.904.947.866 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 355 شرکت با افزایش قیمت و 123 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 825 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  62799 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 22 مهر
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 22/07/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 22/07/1394 تعداد 14.551.869 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 19.998.779.883 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 122 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت پارس خودرو با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 9 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 584 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61973 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 22 مهر
ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 22/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 22/07/1394 تعداد 3.772.778 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.602.472.350 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 49 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای پارس نمودگر بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک صادرات با 5/19 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 322 شرکت با افزایش قیمت و 135 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 36 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 538 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61973 واحد رسید

 
سه شنبه 21 مهر
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 21/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 21/07/1394 تعداد 2.931.080 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.975.676.440 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 56 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پارس خودرو با 9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 265 شرکت با افزایش قیمت و 154 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 137 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61434 واحد رسید.

 
دوشنبه 20 مهر
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 20/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 20/07/1394 تعداد 2.417.384 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.416.181.644 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا دیزل با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 221 شرکت با افزایش قیمت و 130 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61296 واحد رسید.

 
یکشنبه 19 مهر
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 19/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 19/07/1394 تعداد 2.088.818 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.080.213.545 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 15 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گروه بهمن با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 239 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 109 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61287 واحد رسید.

 
شنبه 18 مهر
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 18/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 18/07/1394 تعداد 3.341.809 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.924.235.904 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/25 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 40 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 68 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پارس خودرو با 34 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 239 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 7 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61396 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 15 مهر
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 15/07/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 15/07/1394 تعداد 11.123.302 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.593.259.318 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 120 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/18 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 22 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 109 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61389 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 15 مهر
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 15/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 15/07/1394 تعداد 1.022.783 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 1.799.922.093 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 31 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 47 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گازولوله با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 190 شرکت با افزایش قیمت و 160 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 52 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 180 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61389 واحد رسید.

 
سه شنبه 14 مهر
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 14/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 14/07/1394 تعداد 783.852 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.051.029.793 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 35 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای نواندیشان بازارسرمایه بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 5/10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 148 شرکت با افزایش قیمت و 235 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 48 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 23 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61209 واحد رسید.

 
دوشنبه 13 مهر
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 13/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/07/1394 تعداد 1.295.499 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.199.196.932 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 9 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 8 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 41 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای ایمن بورس بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سایپا با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 212 شرکت با افزایش قیمت و 143 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 43 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 69 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61233 واحد رسید.

 
یکشنبه 12 مهر
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 12/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/07/1394 تعداد 3.412.604 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.641.128.705 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/36 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/57 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 27 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 127 شرکت با افزایش قیمت و 271 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 53 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61163 واحد رسید.

 
شنبه 11 مهر
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 11/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 11/07/1394 تعداد 4.608.564 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.901.981.795 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار احتصاصی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 96 شرکت با افزایش قیمت و 256 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 34 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 280 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61217 واحد رسید

 
هفته منتهی به 8 مهر
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 08/07/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 08/07/1394 تعداد 11.558.983 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.380817.057 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/58 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 10 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 119 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت پارس خودرو با 5/6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 11 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 188 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61498 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 8 مهر
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 08/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 08/07/1394 تعداد 2.298.915 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.643.565.057 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 72 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 11 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 38 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/33 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت قندشیروان قوچان و بجنورد با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 92 شرکت با افزایش قیمت و 269 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 46 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 80 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61498 واحد رسید.

 
سه شنبه 7 مهر
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 07/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 07/07/1394 تعداد 1.505.054سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.376.764.145 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت کمک فنر ایندامین با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 212 شرکت با افزایش قیمت و 198 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 54 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61578 واحد رسید.

 
دوشنبه 6 مهر
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 06/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 06/07/1394 تعداد 1.630.391سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 2.943.287.098 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 12 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/20 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت صنعتی بهشهر با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 201 شرکت با افزایش قیمت و 196 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 56 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 5 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61568 واحد رسید.

 


 
یکشنبه 5 مهر
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 05/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 05/07/1394 تعداد 2.964.813 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.296.854.512 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/47 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 50 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پارس خودرو با 8 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 135 شرکت با افزایش قیمت و 240 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 58 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 32 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61563 واحد رسید.

 
شنبه 4 مهر
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٥   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                            

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 04/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 04/07/1394 تعداد 3.159.810 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.120.346.245 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/23 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران با 5/13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 150 شرکت با افزایش قیمت و 256 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 51 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 155 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61530 واحد رسید.

 


 
هفته منتهی به 1 مهر
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 01/07/1394

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 01/07/1394 تعداد 22.324.831 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 34.734.107.909 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 11 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 126 شرکت را معامله کردند که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/36 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بانک ایران خودرو دیزل با 5/11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 9 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1781 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61686 واحد رسید. 

 
چهارشنبه 1 مهر
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٥   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه  مورخه 01/07/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهار شنبه مورخه 01/07/1394 تعداد 4.880.683 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 7.026.549.451 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 239 شرکت با افزایش قیمت و 162 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 109 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61686 واحد رسید.

 
شهریور ماه 94
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢   کلمات کلیدی:

(اصلاحیه)

گزارش معاملات شهریور  ماه 1394          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • شهریور ماه 1394 تعداد 52.489.673 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 89.251.972.870 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 11 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 245 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری مفید با بیش از 13  میلیارد ریال معامله در شهریور ماه توانست 15 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت سهامی ایران خودرو دیزل بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 4 میلیارد ریال معامله در شهریور ماه، 5/5درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 • همچنین 52 کد معاملاتی جدید نیز در شهریور ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار با 3649 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 61576 واحد رسید .

 
سه شنبه 31 شهریور
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه  مورخه 31/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 31/06/1394 تعداد 3.266.817 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 5.474.885.565 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 63درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 47 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای توسعه سهند بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک دی با 13 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 224 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 248 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم  61576 واحد رسید.

 
دوشنبه 30 شهریور
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه  مورخه 30/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 30/06/1394 تعداد 1.497.775 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 3.218.421.584 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/38 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 9 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 48 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/28 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 85 شرکت با افزایش قیمت و 376 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 29 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 225 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61328 واحد رسید.

 
یکشنبه 29 شهریور
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه  مورخه 29/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 29/06/1394 تعداد 9.095.638 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 13.927.301.751 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/21 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 11 کارگزار از 14 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 60 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 69 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 5/26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 48 شرکت با افزایش قیمت و 315 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 701 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  61553 واحد رسید.

 
شنبه 28 شهریور
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه  مورخه 28/06/1394

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 28/06/1394 تعدا3.583.918 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 4.586.949.558 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 10 کارگزار از 13 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 46 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاوزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت مالی واعتباری کوثر با 5/21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 132 شرکت با افزایش قیمت و 225 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 40 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم  62254 واحد رسید.