یکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 26/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 26/02/1395 تعداد 7.438.771 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.431.674.849 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 145 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 248 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 275 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75863 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  799 واحد رسید.

 
شنبه 25 اردیبهشت
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 25/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 25/02/1395 تعداد 6.625.913 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.403.108.374 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/63 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 77 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سرمایه گذاری شاهد با 24 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 218 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 172 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 18 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 155 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 76138 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 3 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  797 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 22 اردیبهشت
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 22/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 22/02/1395 تعداد 40.415.600 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 88.404.061.820 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 198 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را 17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت زامیاد با 6 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 28 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 2051 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 75982 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 4 واحد کاهش به رقم  794 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 22/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 22/02/1395 تعداد 4.581.780 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.348.086.345 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/59 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 1 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 83 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 22 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با 15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 121 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 291 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 647 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 75982 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 8 واحد کاهش نسبت به روز قبل، به رقم  794 واحد رسید.

 
سه شنبه 21 اردیبهشت
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روزسه شنبه   مورخه 21/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 21/02/1395 تعداد 10.060.851 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 17.788.579.977 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 101 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/16 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت زامیاد با 5/21 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 168 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 243 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 25 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 475 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 76630 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  802 واحد رسید.

 
دوشنبه 20 اردیبهشت
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 20/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 20/02/1395 تعداد 6.335.441 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.555.809.683 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 37 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 72 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 40 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت پالایش نفت تهران با 20 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 215 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 195 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 60 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 77106 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 5 واحد افزایش نسبت به روز قبل، به رقم  801 واحد رسید.

 
یکشنبه 19 اردیبهشت
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٧   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 19/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 19/02/1395 تعداد 10.531.442 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 24.396.886.553 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 21 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 78 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مشاوران سهام بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران با 5/18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 141 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 285 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 378 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77045 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 1 واحد کاهش نسبت به روز قبل، به رقم  795 واحد رسید.

 
شنبه 18 اردیبهشت
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 18/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 18/02/1395 تعداد 8.631.086 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.314.699.262 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 66 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 103 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 248 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 609 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77423 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 2 واحد کاهش نسبت به روز قبل، به رقم  796 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 15 اردیبهشت
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 15/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 15/02/1395 تعداد 71.592.021 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 149.799.166.000 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 54 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 210 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/48 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت بانک ملت با 18 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 34 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 371 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78033 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 4 واحد کاهش به رقم  798 واحد رسید.

 
چهارشنبه 15 اردیبهشت
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 15/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 15/02/1395 تعداد 12.558.286 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 29.275.994.171 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 92 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 50 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو با 26 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 193 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 194 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 31 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78033 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل، به رقم  798 واحد رسید.

 

 


 
سه شنبه 14 اردیبهشت
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 14/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 14/02/1395 تعداد 11.679.779 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 23.571.013.255 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 8 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 93 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 38 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 189 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 271 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 27 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 240 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78044 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  2 واحد کاهش به رقم  798 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 13 اردیبهشت
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 13/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 13/02/1395 تعداد 17.720.097 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 34.291.635.515 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/55 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 5 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 93 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/65 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت ایران خودرو دیزل با 5/31 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 181 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 221 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 21 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 99 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78285 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  2 واحد کاهش به رقم  800 واحد رسید.

 
یکشنبه 12 اردیبهشت
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 12/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 12/02/1395 تعداد 11.402.130 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 23.609.173.800 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 2 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 92 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/45 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 181 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 225 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 30 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78384 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  2 واحد افزایش به رقم  802 واحد رسید.

 
شنبه 11 اردیبهشت
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 11/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 11/02/1395 تعداد 18.231.729 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 39.051.349.259 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 56 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 15 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 97 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/41 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک ملت با 5/15 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 201 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 216 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 37 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78414 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد کاهش به رقم  800 واحد رسید.

 
هفته منتهی به 8 اردیبهشت
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 08/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 08/02/1395 تعداد 48.891.303 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 110.423.306.187 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 5/53 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 190 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 27 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت ایران خودرو با 11 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 31 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 135 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78404 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 9 واحد افزایش به رقم  802 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه 8 اردیبهشت
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهارشنبه   مورخه 08/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 08/02/1395 تعداد 8.646.962 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 18.770.516.066 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 48 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 4 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 91 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران با 17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 205 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 209 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 24 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 10 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78404 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد افزایش به رقم  802 واحد رسید.

 
سه شنبه 7 اردیبهشت
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 07/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 07/02/1395 تعداد 7.200.467 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 16.041.126.598 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 67 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 6 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 79 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 25 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت توکاریل با 10 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 244 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 23 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 293 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78394 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد کاهش به رقم  800 واحد رسید.

 
دوشنبه 6 اردیبهشت
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 06/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 06/02/1395 تعداد 11.067.772 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.919.279.375 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/68 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 102 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای مفید بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/24 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن با 5/17 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 224 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 174 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 28 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 240 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78688 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  6 واحد افزایش به رقم  801 واحد رسید.

 
یکشنبه 5 اردیبهشت
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 04/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 04/02/1395 تعداد 6.817.866 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.668.877.972 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد خوزستان با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 237 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 191 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 12 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78281 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد افزایش به رقم  794 واحد رسید.

 
شنبه 4 اردیبهشت
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 04/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 04/02/1395 تعداد 6.817.866 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 15.668.877.972 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 34 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت فولاد خوزستان با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 237 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 191 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 12 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78281 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  1 واحد افزایش به رقم  794 واحد رسید.

 
هفته منتهی به اول اردیبهشت
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات هفته منتهی به 01/02/1395

  بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در هفته منتهی به 01/02/1395 تعداد 61.747.007 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 129.504.431.470 ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که 65 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در طول هفته در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 190 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی  بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/19 درصد به خود اختصاص داد. همچنین در این هفته سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 7 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
 • در این هفته 28 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر شد. در ضمن شاخص کل بازار بورس با 1319 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 78269 و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 16 واحد کاهش به رقم  793 واحد رسید.

 


 
چهارشنبه اول اردیبهشت
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز چهار شنبه   مورخه 01/02/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز چهارشنبه مورخه 01/02/1395 تعداد 16.782.583 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 25.396.307.768 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 75 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 11 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 75 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 21 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز حق تقدم سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران با 14 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 220 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 216 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 161 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78269 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  13 واحد افزایش به رقم  793 واحد رسید.

 
فروردین ماه 95
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات فروردین ماه 1395          

بورس منطقه ای آذربایجان غربی

 

 

 • در فروردین ماه 1395 تعداد 246.899.007 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش 624.797.379.950 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
 • در این ماه در تالار ارومیه 13 کارگزار از 18 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 304 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 148  میلیارد ریال معامله در فروردین ماه توانست 24 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد . همچنین در این ماه سهام شرکت ایران خودرو بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 108 میلیارد ریال معامله در فروردین ماه، 17 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.
 •  همچنین 173 کد معاملاتی جدید نیز در فروردین ماه در بورس منطقه ای آذربایجانغربی صادر گردید. در ضمن شاخص کل بازار با 1789 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 78430 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با 26 واحد کاهش به رقم  779 واحد رسید.

 
سه شنبه 31 فروردین
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز سه شنبه   مورخه 31/01/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز سه شنبه مورخه 31/01/1395 تعداد 18.222.620 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 40.410.016.673 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 78 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 93 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که تالار اختصاصی شرکت کارگزای سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 5/22 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 153 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 236 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 26 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 5 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 78430 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  5 واحد افزایش به رقم  779 واحد رسید.

 


 
دوشنبه 30 فروردین
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز دوشنبه   مورخه 30/01/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز دوشنبه مورخه 30/01/1395 تعداد 9.299.986 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 20.648.523.503 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/52 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 87 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای فارابی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/26 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت سیمان فارس با 12 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 313 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 96 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 19 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 919 واحد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 78435 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  16 واحد افزایش به رقم  774 واحد رسید.

 
یکشنبه 29 فروردین
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز یکشنبه   مورخه 29/01/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز یکشنبه مورخه 29/01/1395 تعداد 11.965.541 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 30.973.346.988 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/60 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 7 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 13 کارگزار از 17 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 86 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای بانک کشاورزی بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 29 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت گازولوله با 5/16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 137 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 263 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 22 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 468 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77516 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  10 واحد کاهش به رقم  758 واحد رسید.

 
شنبه 28 فروردین
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱   کلمات کلیدی:

گزارش معاملات روز شنبه   مورخه 28/01/1395

بورس  منطقه ای آ ذربایجان  غربی

 

 • در روز شنبه مورخه 28/01/1395 تعداد 5.476.277 سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 12.076.236.538 ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت. که 5/31 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است. همچنین امروز 3 کد معاملاتی جدید نیز در بورس منطقه ای  آ.غربی صادر گردید.
 •  امروز در بورس آذربایجان غربی 12 کارگزار از 15 ایستگاه معاملاتی ، سهام و حق تقدم بیش از 80 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند. که نمایندگی شرکت کارگزای سرمایه ودانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 5/37 درصد به خود اختصاص داد. همچنین امروز سهام شرکت بانک دی با 16 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجانغربی قرار داشته است.
 • در معاملات امروز سهام و حق تقدم 48 شرکت بورسی و فرابورسی با افزایش قیمت و 355 شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت 17 شرکت بدون تغییر ماند. در ضمن شاخص کل بازار بورس نیز با 1603 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 77984 واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با  22 واحد کاهش به رقم  769 واحد رسید.