آمار معاملات
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٢   کلمات کلیدی:

آمار معاملات

 

ارزش خرید وفروش ( میلیون ریال )

حجم خرید و فروش(هزار سهم)

سال

237639

 

67383

 

1384

440585

 

120957

 

1385

920083

 

240658

 

1386

836543

 

256296

 

1387

کدهای صادره

تعدادخریداران

سال

2105

 

13,799

 

1384

853

 

13,825

 

1385

817

 

20,596

 

1386

539

 

14,423

 

1387

توضیح اینکه آمار مربوط به سال 87 تا پایان آذر ماه می باشد.