آشنایی با مفاهیم بورسی1
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٢   کلمات کلیدی:

سهم:

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت، تعهدات ومنافع صاحبان آن در شرکت سهامی می‌باشد.

ورقه سهم:

سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

آخرین قیمت:

عبارت است از قیمتی که پس از اعمال حجم مبنا از طرف سازمان بورس اعلام می شود .   ( این قیمت لزوما آخرین قیمت مورد معامله نمی باشد)

سود هر سهم E.P.S:

سود خالص پس از کسر مالیات، تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت . به عبارت دیگر :  درآمد هر سهم ، سود مورد انتظار سالانه هر سهم شرکت در یک دوره مالی یک ساله است . این سود معمولاً از سوی شرکتها پیش بینی و در آغاز هر دوره اعلام می گردد.

P.E.P.S:

پیش بینی سود هر سهم. شرکتها طبق قانون موظفند در ابتدای هر سال مالی سود سال مالی آتی را پیش نموده و در صورت تعدیل دربین دوره، آن را اعلام نمایند.

در صد پوشش E.P.S:

میزان سود محقق شده از EPS ( سود مورد انتظار هر سهم ) پیش بینی شده طی دوره های زمانی 3 ، 6، 9  و 12 ماهه .

P/E:

این نسبت از تقسیم قیمت جاری هر سهم(P ) بر درآمد هر سهم( E) حاصل می‌شود. به عبارت دیگر نسبت قیمت هر سهم بر درآمد ، نسبت قیمت هر سهم بر درآمد است که از تقسیم آخرین قیمت سهام بر آخرین درآمد برآورد شده هر سهم بدست می آید و به عنوان یک شاخص معتبر در ردیف شاخص های بورس تهران قرار گرفته است و تغییرات آن به صورت مستمر به بازار گزارش می شود.مبنای محاسبه P/E برای کل بورس تهران از تقسیم ارزش کل بازار سهام بر جمع سود قبل از کسر مالیات پیش بینی شده شرکتهای پذیرفته شده بدست می آید. ضمناً زیان شرکتهای زیانده در این محاسبات اعمال نمی گردد.

سود قابل تقسیم هر سهم D.P.S:

سود قابل تقسیم هر سهم که پس از کسر اندوخته قانونی، سود انباشته واندوخته طرح وتوسعه از درآمد هر سهم(EPS ) حاصل می‌شود را سود قابل تقسیم هر سهم گویند . سود تقسیمی به کسی پرداخت خواهد شد که در روز برگزاری مجمع عادی سالیانه سهام دار شرکت بوده باشد . به عبارت بهتر : منظور از DPS توزیع وجه نقد بعنوان سودبین سهامداران است .

سود سهمی:

سود سهمی دال برتوزیع سهم بین سهامداران ازبابت سودسهام است .دلیل اینکارمیتوانداین باشدکه: 1- شرکت می خواهدتوام باپرداخت سودافزایش سرمایه بدهد.2- سیاست مدیریت شرکت اینست که وجه نقددرشرکت باقی بماند. 3- کمبود نقدینگی در شرکت می باشد .

زمان و چگونگی تقسیم سود نقدی هر سهم:

تقسیم سود و اندوخته فقط با تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر می‌باشد و بر طبق قانون تجارت ایران تقسیم حداقل ده (10) درصد از سود ویژه سالانه اجباری می‌باشد.حداکثر مهلت پرداخت سود 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی می‌باشد

ارزش ویژه هر سهم:

ارزش ویژه هر سهم از حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد کل سهام عادی شرکت بدست می‌آید.

اندوخته قانونی:

هیأت مدیره مکلف است هر سال 5 درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارد . همین که اندوخته قانونی به 10 درصد سرمایه شرکت رسید، محدود کردن آن اختیاری می شود .

دوره:

مدت زمان 3،6،9 و12 ماهه که شرکتهای بورسی موظف به ارائه صورتهای مالی خود طی آن دوره می باشند را دوره می گویند .

حقوق صاحبان سهام:

شامل سرمایه شرکت، اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه، اندوخته احتیاطی و سود انباشته می‌باشد.