مفاهیم بورسی 2

شرکتهای سهامی

شرکت سهامی:

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهامی باشد .

شرکت سهامی عام:

شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. حداقل سرمایه موردنیازبرای تاسیس یک شرکت سهامی عام 5,000,000ریال است که20%آن توسط موسسین ومابقی توسط مردم تامین می گردد .  مضافاً اینکه ازکل سرمایه حداقل 35%آن بایددرزمان تاسیس شرکت ومابقی آن حداکثر ظرف 5سال وبه تصمیم هیات مدیره پرداخت گردد.

درواقع درشرکتهای سهامی عام دونوع سهامداروجوددارد:

1-موسسین : که طبق قانون حداقل 20%سرمایه رابایدتامین کنند.

2-غیرموسسین :که مابقی سرمایه موردنیازرابایدتامین کنند.

طبق قانون بورس اوراق بهادارایران شرکتهای پذیرفته شده در بورس فقط می توانند سهام عادی با نام منتشرکنند.

شرکت سهامی خاص:

شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تأمین شده است.

صورتهای مالی

تراز نامه:

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی ، وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد. به عبارت کامل تر : ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به گزارش دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام موسسه را در پایان هر دوره مالی فراهم می‌کند. ترازنامه گزارشی است که موقعیت مالی یک موسسه را در یک زمان معین( شامل دارایی‌ها، تعهدات اقتصادی موسسه(بدهی‌ها) وحقوق صاحبان سهام موسسه ) را نشان می‌دهد

صورت سودو زیان:

صورت سود و زیان خلاصه نتایج عملیات یک شرکت را در یک دوره مالی نشان می‌دهد. به عبارت کامل تر :فعالیت‌های یک شرکت اعم از تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و... باعث ایجاد جریانی از درآمدها (فروش) و هزینه‌ها می‌شود که طبق اصول حسابداری از این جریان‌ها صورت سود و زیان تهیه می‌شود. صورت سود و زیان گزارشی است که نتایج عملیات یک موسسه رادرطی یک دوره مالی نشان می دهد. گزارشگری سود یا زیان ناشی ازفعالیتهای عملیاتی بعنوان یکی از مبانی تصمیم گیری سرمایه گذاری محسوب می شود.

صورت جریانهای نقدی:

 گردش نقدینگی درشرکت درطول یکسال بوسیله صورت جریانهای نقدی اندازه گیری می شود.خصوصیت مهم این صورت مالی این است که منابع ومصارف وجوه نقد را درطول یکسال دقیقاً نشان می دهد .صورت گردش وجوه نقد براساس اطلاعات موجود درصورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می شود.

مجامع شرکتها

مجمع عمومی عادی سالیانه:

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. تصمیمات همواره با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی نمی باشد. مجمع عمومی عادی سالی یک بار برگزار می‌شود و فاصله دعوت وتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند در طو ل سال مالی بر حسب ضرورت بطور فوق العاده نیز برگزار گردد.

مجمع عمومی فوق العاده واختیارات آن:

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. اختیارات مجمع شامل اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت می‌باشد.

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
میرمحمد موسوی

با سلام وعرض تبریک بمناسبت شروع به کار وبلاگتون بایاری خدا موفق و موید باشید