دیماه 1387

در دیماه سال 1387 تعداد 5.373.075 سهم به ارزش 24.987.769.673 میلیون ریال در تالار بورس منطقه ای آذربایجان غربی داد وستد شد.

 تعداد خریداران در دیماه 1387 تعداد 417 نفر بوده که بیشترین تعداد خریداران  مربوط به شرکت ایران ترانسفو به تعداد 182 نفر می باشد.

همچنین 39 کد معاملاتی جدید در طول دیماه در تالار ارومیه صادر گردیده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید