16شرکت از فهرست بورس تهران حذف شدند

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ، 16 نام شرکت را از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران حذف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، براساس تصمیم هیات پذیرش بورس تهران، 16 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل شدند.

کارخانجات صنعتی آزمایش، تولید پلاستک شاهین، پلاستیران، بسته بندی پارس، کارتن مشهد، هنکل پاک وش، روغن نباتی ناب، کیوان، گسترش صنایع پیام، کارخانجات کابل سازی ایران، قند تربت جام، شیشه قزوین، صنایع بسته بندی ایران، لوله و تجهیزات سدید، کارخانجات مخابراتی ایران و آبگینه ، 16 شرکتی هتسند که از اول مهرماه امسال از فهرست شرکت های بورس تهران خارج می شوند.
/ 0 نظر / 2 بازدید