چهارصد و شصت و یکمین شرکت بورسی پذیرفته شد

(مدیریت پذیرش اوراق بهادار- شنبه: 18 تیر 1390) بنا به مصوبه‌های 21 آذر 1389 و 29 خرداد 1390 هیئت پذیرش اوراق بهادار، شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌های مزبور، از این تاریخ (18  تیر 1390) به عنوان چهارصد و شصت و یکمین شرکت پذیرفته شده در بخش «حمل و نقل زمینی» گروه «سایر حمل و نقل زمینی» و طبقه‌ی «حمل و نقل زمینی بار»، با کد «03-23-60» و نماد «حفارس (Hefars)» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌شود. امیدنامه‌ی پذیرش و درج این شرکت به همراه سایر اطلاعات مربوط به صنعت حمل و نقل جاده‌ای از پیوندهای زیر قابل دریافت است.

http://www.irbourse.com/newsPage.aspx?NId=10082

/ 0 نظر / 2 بازدید